پنج شنبه, 07 آبان 1394 00:00

بازدید مشاور پژوهشگاه باستان شناسی و رئیس پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی کشور و هِیأت همراه از کاوش تل آجری

مطالعات باستان شناسی در دشت مرودشت و در منطقه ای که به تل آجری معروف است، منجر به کشفیاتی گردید که باستان شناسان را گامی دیگر در شناسایی تمدن بزرگ هخامنشی و شهر پارسه ، رو به جلو برد.

به گزارش روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، کاوش تل آجری توسط هیأت مشترک ایران و ایتالیا در حالی رو به پایان است، که راز های این محوطه باستانی پرده از حقایق ناشناخته تمدن با شکوه هخامنشی و شهر پارسه بر می دارد .    کشف آجرهای لعابدار، کشف پی بنای یک دروازه هخامنشی پیش از پیدایش تخت جمشید، و در تازه ترین کشفیات، پیدایش کتیبه های باستانی به زبان بابلی که حکایت از استقراردروازه ورودی شهر پارسه درتل آجری را دارد، همه و همه نشان دهنده تمدن عظیم این مرز و بوم است.. در روزهای پایانی کاوش ، هیأتی از پژوهشگاه و پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی کشور از تل آجری بازدید کردند و با توضیحاتی سرپرستان کاوش ، در جریان روند کاوش این دوره قرار گرفتند.

جلیل گلشن "مشاور پژوهشگاه باستان شناسی کشور " ، حمیده چوبک " رئیس پژوهشکده باستان شناسی" نوروز زاده چگینی " مشاور راهبردی " و مرتضایی " معاون پژوهشی پژوهشگاه " و دیگر دست اندرکاران پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور ، در این بازدید حضور داشتند.

منبع : روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

تاریخ خبر : 94/8/7

IMG 0157

Last modified on شنبه, 09 آبان 1394 07:27