نقشه گردشگری مجموعه‏ ها

با توجه به نظر کارشناسان بهترین مسیر بازدید از مجموعه‏ها به صورت نقشه گردشگری مجموعه در اختیار شما قرار گرفته است که می توانید فایل آنها را دانلود کنید.

 

نقشه گردشگری مجموعه پرسپولیس (تخت جمشید)

نقشه گردشگری مجموعه پاسارگاد

نقشه گردشگری مجموعه نقش رستم

نقشه گردشگری مجموعه نقش رجب