ساعت بازديد و نرخ ورودی محوطه های میراث جهانی پارسه پاسارگاد

ساعت بازديد و نرخ ورودی محوطه های هخامنشی به شرح زیر است.

 

   عنوان مجموعه  ساعت بازدید قیمت بلیط داخلی قیمت بلیط خارجی
 persepolis-th  محوطه ميراث جهاني تخت‌جمشيد  8 صبح الي 17:30 30,000 ريال 200,000 ريال
   موزه محوطه ميراث جهاني تخت‌جمشيد  8 صبح الي 17:30 30,000 ريال  200,000 ريال
   محوطه نقش‌رستم  8 صبح الي 17:30 30,000 ريال 200,000 ريال
  محوطه نقش‌رجب  8 صبح الي 17:30 20,000 ريال 80,000 ريال
  زمان اجراي برنامه نور و صدا زمان اجرا  20:30

زمان تهيه بليط: 1 ساعت قبل از شروع سانس‌ها 

30,000 ريال 200,000 ريال
pasargad th مجموعه میراث جهانی پاسارگاد  8 صبح الی 17:30 30,000 ريال 200,000 ريال