کارگروه های پارسه

 • رضا نوروزی

  رضا نوروزی

  دکتری باستان شناسی

  سرپرست پایگاه میرث جهانی تخت جمشید

 • مجتبی دورودی

  کارشناس ارشد زبانهای باستانی ایران

  مسئول موزه تخت جمشید

   
 • وحید یونسی

  دانشجوی کارشناس ارشد باستان شناسی دوره تاریخی 

  گروه باستان شناسی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

  وحید بارانی

  وحید بارانی

  کارشناس ارشد باستان شناسی

  گروه باستان شناسی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

  علی اکبر صادقی

  علی اکبر صادقی

  کارشناس ارشد باستان شناسی

   

  فهیمه همایون

  فهیمه همایون

  دانشجوی دکتری باستان شناسی دوره تاریخی

  گروه باستان شناسی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

  یونس زارع

  یونس زارع

  کارشناس ارشد باستان شناسی دوره تاریخی

  گروه باستان شناسی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

  ابوذر توکل

  ابوذر توکل

  کارشناس ارشد باستان شناسی دوره تاریخی

  گروه باستان شناسی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

  فضل اله حبیبی

  فضل اله حبیبی

   دکتری باستان شناسی پیش از تاریخ

  مسئول بخش ساماندهی و مستندنگاری آثار تاریخی-فرهنگی تخت جمشید

  کارشناس باستان شناسی محوطه های باستانی نقش رستم و شهر استخر

  علی احمدی

  علی احمدی

  کارشناس باستان شناسی

  مسئول گروه باستان شناسی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

  مریم فراست

  مریم فراست

  کارشناس ارشد باستان شناسی دوره تاریخی

  گروه باستان شناسی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

  کیان اسدی

  کیان اسدی

   دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دوره تاریخی

  گروه باستان شناسی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

 • مصطفی رخشنده خو

  مصطفی رخشنده خو

  کارشناس ارشد مرمت بناها و آثار تاریخی

  مدیر داخلی مجموعه تاریخی فرهنگی نقش رستم و نقش رجب

  مسئول گروه حفاظت- مرمت آثار تاریخی نقش رستم و نقش رجب

  عارف زارع

  عارف زارع

  نیروی فنی

  علیرضا برومند

  علیرضا برومند

  استادکار مرمت

  کارگروه حفاظت و مرمت نقش رستم و نقش رجب

  لیلا رضوی

  لیلا رضوی

  کارشناس مرمت بناهای تاریخی

  محمدرضا علیخواه

  محمدرضا علیخواه

  کارشناس مرمت آثار تاریخی

  مسئول آزمایشگاه و کارگاه مرمت اشیاء

   

   
  زینب محتشم

  زینب محتشم

  کارشناسی ارشد باستان سنجی

   

  جعفر سیاوشی

  جعفر سیاوشی

  دیپلم، دارای درجه 4 هنری

  مرمتگر

  سید عبدالمجید عابدی

  سید عبدالمجید عابدی

  کارشناس ارشد مرمت و احیاء بناهای تاریخی

  محمد زارع

  محمد زارع

  سر استادکار مرمت

  درجه هنری 3

  کارگروه حفاظت و مرمت نقش رستم و نقش رجب

  مریم راهساز

  مریم راهساز

  کارشناس ارشد حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

  مسئول گروه حفاظت و مرمت پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

  خیرالله آزادی

  خیرالله آزادی

  نیروی فنی

  انسیه شیری

  انسیه شیری

  کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخی

  اسماعیل زارع

  اسماعیل زارع

  نیروی فنی

  سید یوسف نجات

  سید یوسف نجات

  مسعود انصاری

  مسعود انصاری

  کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخی

   گروه حفاظت و مرمت نقش رستم و نقش رجب

  محسن فلاحی

  محسن فلاحی

  نیروی فنی

  سید ابراهیم موسوی

  سید ابراهیم موسوی

  استادکار مرمت

  درجه هنری 3

  شهرام رهبر

  شهرام رهبر

  کارشناسی ارشد مرمت بناهای تاریخی

  استاد کار درجه 2 هنری

 • علی تقوا

  علی تقوا

  کارشناس ارشد معماری

  مسئول دفتر فنی

   

  سجاد طهماسبی

  سجاد طهماسبی

  کارشناس عمران

  رضا زارع

  رضا زارع

  تاسیسات آب

  ابوذر دهقانی

  ابوذر دهقانی

  دانشجوی کارشناس ارشد معماری

 • علی اقرء

  علی اقرء

  کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

   

 • عبداله فلاحی

  عبداله فلاحی

  مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات

  موسی رضا برومندی

  نیروی پشتیبانی

  محمدحسین خالدیان

  نیروی پشتیبانی

 • مهرناز بردبار

  مهرناز بردبار

   کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

  مسئول کتابخانه و مرکز اسناد 

   

   
 • كيهان زارعي

  كيهان زارعي

  کارشناس حسابداری

  بخش حسابداری

  شهرزاد زارعی

  شهرزاد زارعی

  کارشناس تاریخ

  مسئول دبیرخانه

  رضا احدی

  رضا احدی

  پشتیبانی و تدارکات

  حمیدرضا رزمی

  حمیدرضا رزمی

  پشتیبانی و تدارکات

  سارا زارع

  سارا زارع

  کارشناس حسابداری

  بخش حسابداری

  اعظم روستایی

  اعظم روستایی

  کارشناس حسابداری 

   ارتباطات مردمی

  مرضیه رحیمی

  مرضیه رحیمی

  دکتری اقتصاد پولی

  مسئول اعتبارات و حقوق و دستمزد

  زهرا محزون

  زهرا محزون

  کارشناس ارشد زبان شناسی همگانی

  مسئول دفتر مدیریت پایگاه

  فرشته دانشور

  فرشته دانشور

  دکتری حقوق خصوصی

  مسئول بخش حقوقی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و اداره میراث فرهنگی مرودشت

  معصومه عرب پور

  معصومه عرب پور

  کارشناس ارشد حقوق بین الملل

  مسئول کارگزینی

  شیرعلی زارعی

  شیرعلی زارعی

   تدارکات