کارگروه های پارسه

 • fadaei1

  مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

  دکتر حمید فدائی

  دکتری مرمت آثار تاریخی

   unnamed 1

  مدیر داخلی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

  محمد جواد اولاد حسین

  دانشجوی دکتری زبان های باستانی

     

 • گلناز زارع

  گلناز زارع

   کارشناس کامپیوتر

  مسئول بانک اطلاعاتی

  امور اداری- واحد انفورماتیک

  معصومه عرب پور

  معصومه عرب پور

  کارشناس ارشد حقوق

  مسئول آمار

  مهرناز بردبار

  مهرناز بردبار

  کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

  مسئول کتابخانه

  سارا زارع

  سارا زارع

  کارشناس حسابداری

  بخش حسابداری

  كيهان زارعي

  كيهان زارعي

  کارشناس حسابداری

  بخش حسابداری

  اعظم روستایی

  اعظم روستایی

  کارشناس حسابداری 

  مسئول روابط عمومی

  شیرعلی زارعی

  شیرعلی زارعی

  مسئول تدارکات و پشتیبانی

  جعفر سیاوشی

  جعفر سیاوشی

  انباردار

  رضا احدی

  رضا احدی

 • علی اکبر صادقی

  علی اکبر صادقی

  کارشناس ارشد باستان شناسی

  علی احمدی

  علی احمدی

  کارشناس باستان شناسی

  شهرزاد زارعي

  شهرزاد زارعي

  کارشناسی تاریخ

  مسئول بانک سفال

  وحید بارانی

  وحید بارانی

  کارشناس ارشد  باستان شناسی

  فضل اله حبیبی

  فضل اله حبیبی

  مریم فراست

  مریم فراست

  کارشناس ارشد باستان شناسی دوره تاریخی

 • عليرضا توكلي

  کارشناس مدیریت

  فيروزه سالاري

  کارشناس مرمت و احياء بناهاي تاريخي

  ليلا سادات توكلي

  کارشناس مرمت و احياء بناهاي تاريخي

  هانیه بانکی

  کارشناس مرمت و احياء بناهاي تاريخي

 • مصطفی رخشنده خو

  مصطفی رخشنده خو

  کارشناس ارشد مرمت بناها و آثار تاریخی

  مدیر داخلی مجموعه تاریخی فرهنگی نقش رستم و نقش رجب

  شهرام رهبر

  شهرام رهبر

  کارشناسی ارشد مرمت بناهای تاریخی

  استاد کار درجه 2 هنری

  مریم راهساز

  مریم راهساز

  کارشناس ارشد حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

  سیروس زارع

  سیروس زارع

  استادکار مرمت

  درجه هنری 2

  کهزاد حبیبی

  کهزاد حبیبی

  استادکار مرمت

  درجه هنری 3

  مهرزاد زارع

  مهرزاد زارع

  استادکار مرمت

  درجه هنری 3

  حسن زارع

  حسن زارع

  استادکار مرمت

  درجه هنری 3

  محمدرضا رنجبر

  محمدرضا رنجبر

  استادکار مرمت

  درجه هنری 3

  محمد زارع

  محمد زارع

  استادکار مرمت

  درجه هنری 3

  گل محمد زارع

  گل محمد زارع

  استادکار مرمت

  درجه هنری 3

  سید ابراهیم موسوی

  سید ابراهیم موسوی

  استادکار مرمت

  درجه هنری 3

  علی ضامن خالدیان

  علی ضامن خالدیان

  استادکار مرمت 

  درجه هنری 4

  زینب محتشم

  زینب محتشم

  کارشناس ارشد باستان سنجی

  لیلا رضوی

  لیلا رضوی

  کارشناس مرمت بناهای تاریخی

  سید عبدالمجید عابدی

  سید عبدالمجید عابدی

  کارشناس ارشد مرمت و احیاء بناهای تاریخی

  سید یوسف نجات

  سید یوسف نجات

 • سجاد طهماسبی

  سجاد طهماسبی

  کارشناس عمران

  ابوذر دهقانی

  ابوذر دهقانی

  کارشناس معماری

  علی رفیعی

  علی رفیعی

  تأسیسات برق

  محمد مهدي داداش‌زاده

  محمد مهدي داداش‌زاده

  تأسيسات جوشكاري

  عبداله فلاحي

  عبداله فلاحي

   برق و مخابرات

 • علی اقرء

  علی اقرء

  دانشجوی ارشد برنامه ریزی شهری

  کارشناس عمران

  کارشناس شهرسازی

  زهرا مروتی پور

  مسئول گروه پایش و مستندنگاری