دستاورد های برجسته بنیاد پارسه - پاسارگاد

 • 1-      ثبت جهاني پاسارگاد در فهرست آثار سازمان يونسكو
 • 2-     ثبت جهاني باغهاي پاسارگاد در فهرست آثار سازمان يونسكو
 • 3-    عکس برداری هوايی از محوطه های تخت جمشيد،نقش رستم و پاسارگاد در سال 1380
 • 4-    تهيه پلان مديريت محوطه ثبت جهانی پاسارگاد و تخت‌جمشيد
 • 5-    انجام بررسی های ژئوفيزيک در پاسارگاد و تخت جمشيد
 • 6-     ايجاد مرکز اسناد و مدارك بنياد
 • 7-      دسته بندی و ساماندهی اسناد، نقشه ها، عکسها، نگاتيوها و اسلايدهای مربوط به دوره های گذشته
 • 8-   گسترش و تقويت کتابخانه تخت جمشيد
 • 9-    رفتارسنجی و بررسی روند فرسايش در نقوش برجسته تخت جمشيد (پايش)
 • 10-   انجام پژوهشهای مختلف در زمينه های متفاوت پژوهشی مرتبط با اهداف بنياد
 • 11-   لايروبی کانالهای دفع آب صفه تخت جمشيد
 • 12-  عمليات فتوگرامتری در تخت جمشيد و نقش رستم
 • 13-   مستند نگاری با روش اسکن ليزری در تخت جمشيد
 • 14-  راه اندازی بخش انتشارات بنياد
 • 15-   راه اندازی مرکز مطالعات سنگ
 • 16-   ايجاد کارگاه های آموزشی و پژوهشی با همکاری موسسات بين المللی از جمله كشورهاي ايتاليا، فرانسه و ...
 • 17-   ايجاد كارگاه آموزشي راهنمايان نوروزي و در نهايت همكاري افتخاري آنان در ايام نوروز
 • 18-   بررسي و شناخت الگوي حركتي و تراكم جمعيت بازديدكنندگان در محوطه ميراث جهاني تخت‌جمشيد
 • 19-  بررسي‌هاي آركئوژئوفيزيكي در مجموعه هخامنشي.
 • 20- تهيه و ترسيم نقشه باستان شناسي و ديگر نقشه‌هاي محيطي جلگه مرودشت با استفاده از تكنولوژي GIS
 • 21- آماده‌سازي و تدوين بانك سفال هخامنشي