چهارشنبه, 30 شهریور 1401 12:11

انجمن اخترشناسی آسمان شب پارس با همکاری پایگاه میراث جهانی تخت جمشید برگزار می کند:

کارگاه ملی عکاسی نجومی جهان در شب به شکل تئوری و عملی

 

تخت جمشید و پاسارگاد

یکم الی سوم مهرماه 1401 خورشیدی

Last modified on شنبه, 10 دی 1401 11:22