دوشنبه, 18 اسفند 1399 07:17

دهیاران، میراث بان افتخاری می شوند

نشست تخصصی نقش دهیاران و جوامع بومی در حفاظت از میراث فرهنگی با حضور و ایراد سخنرانی مدیران و کارشناسان پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، اداره میراث فرهنگی، گردشگری شهرستان مرودشت و یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان مرودشت و همچنین بخشداران و دهیاران شهرستان های مرودشت و ارسنجان با سخنرانی سید کمال پاکفطرت، مدیر کل امور روستایی و شوراهای اسلامی استانداری فارس برگزار شد.

سعید زحمت کشان، دبیر این نشست در ابتدای این برنامه محورهای گفت و گو را سیاست گذاری حفاظت فرهنگ مبنا،حفاظت و حراست از میراث فرهنگی با آموزش، تشکیل انجمن های مردم نهاد روستایی و محلی، نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از میراث فرهنگی، تعریف و تبیین سیاست‌ها و راهکارهای بهره گیری از مشارکت های همگانی، باز تعریف موضوع حفاظت با توسعه مفهوم میراث فرهنگی، نظارت مستمر بر عرصه و حریم میراث فرهنگی با تاثیر گذاری بر مسئولیت اجتماعی جوامع بومی، تشریح نمود و برگزاری چنین نشست هایی به صورت متداوم و سلسله وار در بازه های زمانی مشخص را روندی مطلوب در این زمینه ها برشمرد.
 
حمید فدایی، مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید به عنوان میزبان این نشست، ضمن خیر مقدم‌ به مهمانان این برنامه با تاکید بر نقش آفرینی تخت جمشید در فرآیند توسعه جامعه محلی، مطرح کرد: تخت جمشید با همه ظرفیت های میراث جهانی خود که می تواند زمینه ساز رونق اقتصادی و توسعه پایدار در منطقه باشد آنگونه که شایسته چنین مجموعه گرانسنگی است به جایگاه لازم دست نیافته است و امیدواریم با سیاست گذاری های انجام شده در حوزه میراث فرهنگی کشور و فعالیت ها و برنامه های پیش رو در این مجموعه جهانی، بتوانیم ضمن تأثیرگذاری بیشتر در اقتصاد محلی، در رشد و توسعه منطقه نیز نقش آفرین باشیم.
 
فدایی با تاکید بر اهمیت موضوع حفاظت از میراث فرهنگی، افزود: حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی دارای سطوح مختلفی است و در یکی از سطوح آن که به نظر ما مهمترین سطح از حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی است به دلیل پیوندهای فرهنگی و ارزشی میراث فرهنگی با جامعه محلی، خود مردم مهمترین حافظان میراث فرهنگی در هر منطقه بشمار می روند. بنابراین اگر چه قوانین، ضوابط و مقررات ملی و بین المللی متعددی حافظ میراث جهانی است اما این همه بجز با مشارکت همه جانبه و گسترده جامعه محلی ناممکن است؛ گو اینکه حضور چنین جامعه ای در کنار میراث جهانی خود گونه ای ارزش هم تلقی می گردد‌‌ و حتی به عنوان بستری که میراث جهانی در متن آن قرار دارد ارزشی مضاعف هم بشمار می رود و ضروریست به عنوان بخشی از ارزش های بومی منطقه مدیریت و محافظت گردد.
 
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید به اهمیت منظر فرهنگی طبیعی این اثر جهانی اشاره داشت و در این باره گفت: بخشی از ارزش های میراث جهانی تخت جمشید با منظر فرهنگی و طبیعی آن عجین می باشد بنابراین ارزش های میراثی بیشماری هم در سطح دشت و در گستره شهرستان مرودشت گسترده است که کار حفاظت از این همه آثار را بدون در نظر گرفتن بستر مردمی آن و بدون استفاده از مشارکت جامعه بومی، تقریبا ناممکن میسازد.
 
فدایی با اشاره به نقش مسئولیت اجتماعی جوامع بومی در حفاطت، بیان داشت: بنابراین حفاظت از مجموعه جهانی تخت‌جمشید فقط به معنای حفاظت از عرصه و تختگاه آن نیست بلکه به مفهومی وسیعتر به معنای حفاظت از همه آثار و پدیده های تاریخی، فرهنگی و طبیعی منطقه است که به نحوی در گذشته دیروز محوطه نقش داشته و یا در پیوند با سنت های امروزی مردم منطقه شکل گرفته است و انجام این مهم نیز جز با استفاده از فرهنگ سازی و ارایه آموزش های لازم و آگاهی بخشی عمومی در حوزه مسئولیت اجتماعی جوامع بومی، تاثیرگذار نخواهد بود؛ بنابراین تقویت حس هویت و تعلق جوامع محلی به گذشته خود به عنوان بخش عمده ای از شناسنامه هویتی و فرهنگی خود، از چنان انگیزشی برخوردار است که می تواند زمینه ساز مفاهیمی پایه ای در موضوع حفاظت قلمداد گردد و این همان نیرویی بوده است که تخت جمشید را به عنوان میراثی همگانی در طول ۲۵۰۰ سال از گزند تخریب کامل محفوظ نگاهداشته است.
 
این مقام مسئول در ادامه این نشست در رابطه با فعالیت های پایگاه جهانی تخت جمشید در محوطه ایوان قدمگاه، به تشریح اقدامات در حال انجام در این مکان پرداخت و گفت: این محوطه مثال خوبی از همکاری ما با جامعه محلی است که موضوع حفاظت با آگاهی بخشی و مشارکت ایشان در حال انجام است و البته در این همکاری دهیاران به عنوان نمایندگان جامعه محلی و نمایندگان جامعه ذینفع می توانند با نگهداری بهتر از محوطه ایوان قدمگاه و حاکم نمودن نگاه بهره‌برداری فرهنگی از این مکان میراثی، در شکل‌گیری سیاست های توسعه، نقش آفرین بوده و موثرتر عمل نمایند.
 
حمید فدایی، عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور با تاکید بر ایجاد شرایط گفت و گو و تبادل نظر در زمینه میراث فرهنگی، گفت: الگوهای موفقی در این زمینه وجود دارد که قابل بررسی است و مطالعه برخی تدابیر به کار گرفته شده در داخل و همچنین خارج از کشور به موازات گفتمان‌ مستمر ما با مردم و شناخت نیازهای ایشان می تواند زمینه های حفاظت مطلوب از میراث فرهنگی در کنار بهره مندی منطقی از آن فراهم آورد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: گردشگری پایدار از بطن همین موارد نتیجه خواهد شد و بنابراین ضمن دستیابی به دستاوردهای فرهنگی و شکوفایی اقتصاد بومی، موضوع حفاظت از میراث فرهنگی نیز مورد توجه خواهد بود و دهیاران می توانند میراث بانان افتخاری ما در تحقق این مسئله مهم باشند.
 
روح‌الله خالدیان، مسئول یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان مرودشت با بیان اینکه تمامی شهروندان نسبت به آثار فرهنگی مسئول هستند، بیان کرد: با توجه به مسائل و دغدغه هایی که در عرصه و حریم آثار تاریخی وجود دارد، مداخلات در سطح شهرستان و دشت باید مبنی بر رعایت ضوابط و مقررات سازمان جهانی یونسکو و پایگاه جهانی تخت جمشید باشد که در زمینه توسعه و تحولات جامعه محلی و روستایی، این قوانین باید فرهنگ سازی و لحاظ شود.
 
خالدیان‌ در ادامه گفت: در موضوع حفاظت از میراث فرهنگی، محدودیت خاصی نظیر کمبود نیروی انسانی احساس نمی‌کنیم و بسیاری از مردم را در این زمینه همگام و حتی پیشگام از خود می دانیم.
 
این مقام مسئول، اذعان داشت: تمامی امکانات ما متعلق به خود مردم است و در این ارتباط از حمایت‌های معنوی و مردمی تشکر می‌کنیم.
 
روح‌الله خالدیان با اشاره به اینکه تمامی این آثار فرهنگی متعلق جامعه بشری است، تصریح کرد: درست است که ما مسئول حفاظت و میراث بان این آثار فرهنگی هستیم اما این میراث، متعلق به همه مردم بوده و خواهد بود که با برنامه ریزی صحیح، این یادگارهای تاریخی قابلیت ثروت آفرینی داشته و ظرفیت های توسعه ایی بی شماری را برای کشور ایجاد خواهند کرد.
 
در ادامه نیز بخشداران و دهیاران هر یک دقایقی را به بیان دغدغه‌های فرهنگی خود و ظرفیت هایی که در این زمینه وجود دارند، پرداختند که اصلی ترین راهکار را آموزش و فرهنگ سازی در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی دانستند؛ دهیاران نیز به اتفاق از طرح میراث بان افتخاری ضمن استقبال، آمادگی خود را برای انجام وظایف و تحقق اهداف ترسیم شده متولیان میراث‌فرهنگی، اعلام و داوطلب شدند.
 
 
سید کمال پاکفطرت، مدیرکل امور روستایی و شوراهای اسلامی استانداری فارس در این نشست، اماکن میراث فرهنگی را نشانگر سند هویتی ایران و هر ایرانی دانست و در این باره مطرح کرد: نگاه و نگرش مجموعه استانداری و دهیاران به میراث فرهنگی، دغدغه فکری ما بوده و هست که تاکنون به صورت رسمی، از این ظرفیت منحصر به فرد نیز بهره ای برده نشده است و ما در این جا اعلام می داریم که اگر تدابیر مدیریتی نسبت به این موضوع به وجود آید، دهیاران به عنوان میراث بانان این مرز و بوم همگام با متولیان میراث‌فرهنگی خواهند بود.
 
پاکفطرت با اشاره رویکردی که در کشورهای خارجی وجود دارد، افزود: کیوسکی در بلژیک وجود دارد که در جنگ جهانی دوم، سربازی در آنجا یک شب اقامت داشته است که تبدیل به میراث فرهنگی این کشور اروپایی شده و شهروندان به بهترین شکل ممکن از آن حفاظت و بهره برداری می کنند که لزوم توجه بیشتر ما به ظرفیت کم نظیر تاریخی و در برخورد با میراث‌فرهنگی را یادآوری می گردد.
 
این مقام مسئول استانداری فارس در امور روستاها به ظرفیت منابع انسانی و اعتباری دهیاران در قالب عقد تفاهمنامه اشاره کرد و در این رابطه گفت: ظرفیت بسیار خوبی با اختیارات قانونی قابل توجهی نسبت به دهیاران وجود دارد که لازم است به آن توجه شود و چون این آثار فرهنگی متعلق به همه ما است با عقد تفاهم نامه ای مشترک، این روابط ایجاد شده را جدی تر دنبال خواهیم کرد.
 
پاکفطرت ادامه داد: ۲۱۰۰ دهیار در ۳۶ شهرستان داریم که با برگزاری دوره‌های آموزشی و بهره گیری از این افراد آموزش دیده در آگاه سازی جوامع بومی، می توانیم نسبت به ارتقاء فرهنگ حفاظت و بهره برداری از میراث فرهنگی موثر و مفید واقع شویم.
 
سید کمال پاکفطرت در پایان در بخشی از سخنرانی خود با تاکید بر برونسپاری میراث فرهنگی به شهروندان و سرمایه گذاران، بیان کرد: حفظ و حراست از آثار تاریخی ایران به دلیل تعدد بسیار بالایی که دارد، باید برون سپاری شود و صرفاً با نصب تابلوی معرفی بناهای تاریخی، این ارزش های فرهنگی نیز به حفاظت و بهره برداری لازم که در انتظار ما باشد، نخواهد رسید؛ بنابراین به اعتقاد بنده این موضوع می تواند با سیاست های مدیریتی دیگری جایگزین و ضمن تهیه بسته های سرمایه گذاری، به سرمایه گذاران برونسپاری و یا حداقل به دیگر دستگاه ها واگذار شود.