پنج شنبه, 14 اسفند 1399 04:58

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید خبر داد

 
 

تورهای مجازی نوروزی تخت جمشید برای دانش آموزان استان فارس

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفت: با برگزاری نشست مشترک میان پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و آموزش و پرورش استان فارس، تورهای مجازی تخت جمشید در سفره نوروز خانواده دانش آموزان استان فارس قرار خواهد گرفت.

حمید فدایی، در گفت و گو با آفاق نیوز با تاکید بر نامشخص بودن وضعیت فعالیت سایت های تاریخی در نوروز ۱۴۰۰ گفت: به دلیل شیوع کرونا روند ارائه خدمات اماکن تاریخی هنوز مشخص نیست، اما پایگاه جهانی تخت جمشید از هم اکنون با انجام امور مختلف، خود را برای ارائه خدمات به بازدید کنندگان با رعایت نکات بهداشتی آماده می کند.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید افزود: از اقداماتی که در حال انجام است، می توان به آماده سازی و سامان دهی محوطه تخت جمشید مانند ترمیم و رنگ آمیزی تابلوهای راهنما به زبان فارسی و انگلیسی و سامان دهی و تعویض مسیرهای چوبی اشاره کرد.

او تصریح کرد: هر ساله در این فصل از سال، دوره آموزش راهنمایان گردشگری افتخاری برگزار می شد که امسال به دلیل شرایط کرونا برگزار نشده و از راهنمایان آموزش دیده سال قبل در صورت باز بودن مجموعه جهانی تخت جمشید، برای ارائه توضیحات به گردشگران انتخاب خواهد شد.

فدایی ادامه داد: تمام توجه و اولویت ما در صورت فعالیت تخت جمشید در نوروز ۱۴۰۰ جلوگیری از ازدحام بیش از حد در این سایت تاریخی است و با این هدف بازدیدها مدیریت و زمان بندی خواهند شد.

وی با تاکید بر لزوم محافظت از آثار باستانی با ارائه آموزش های لازم گفت: با برگزاری نشست مشترک میان پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و آموزش و پرورش استان فارس، تورهای مجازی تخت جمشید در سفره نوروز خانواده دانش آموزان استان فارس قرار خواهد گرفت.

حمید فدایی در پایان گفت: شبکه «شاد» به عنوان فضای مجازی آموزش و پرورش، ظرفیت رسانه ای مطلوبی برای آموزش های حفاظتی آثار تاریخی به خانواده ها و دانش آموزان و برگزاری تورهای گردشگری مجازی است