پنج شنبه, 24 مهر 1399 11:36

رئیس اداره میراث فرهنگی مرودشت عنوان کرد: ظرفیت‌های میراث جهانی تخت جمشید باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مرودشت گفت: صنایع دستی باید به عنوان یک هنر و صنعت درآمدزا با ارائه محصولات خود، در بازدید و ظرفیت اقتصادی گردشگران، نقش ایفا کند و باعث رونق اقتصاد گردشگری شود.

بهمن مردانی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مرودشت در رابطه با موضوع آسیب‌های اجتماعی و اهمیت معطوف نمودن نگاه دستگاه های مختلف به ایجاد فرصت  در این مسئله، عنوان کرد: یکی از دغدغه های مطرح در سطح جامعه در زمینه موضوع آسیب های اجتماعی مربوط به کودکان کار و زنان خودسرپرست است که مسئولیت اجتماعی ما نه تنها به عنوان یک مسئول بلکه به عنوان یک شهروند، وظیفه داریم زمینه و بستر مناسبی را به منظور اشتغالزایی و کارآفرینی به خصوص در رشته های صنایع دستی و صنعت گردشگری در جهت توانبخشی اقشار آسیب دیده فراهم و به سرانجام برسانیم.

مردانی در رابطه با راهکارهای تحقق این رویکرد با هدف کاهش آسیب های اجتماعی و توانبخشی اقشار آسیب دیده، گفت: داشتن برنامه های مختلف در این‌باره می تواند زمینه ساز کاهش آسیب های اجتماعی باشد.

وی ادامه داد: با ارائه برنامه های آموزشی نظیر سفالگری، منبت، پیکر تراشی و سایر رشته های صنایع دستی می توان امیدوار بود ضمن شناسایی افراد و تشکیل بانک اطلاعاتی به منظور استعدادیابی، نقش سازنده‌ای را برای اشتغال زایی و کارآفرینی داشته باشیم.

حمید فدایی، مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید در خصوص اهمیت و نقش پایگاه‌های میراث فرهنگی به ویژه جهانی آن در توسعه جوامع محلی از طریق صنعت گردشگری، مطرح کرد: امروزه   به جایگاه پایگاه های جهانی در کاهش آسیب های اجتماعی در جوامع محلی بیش از پیش اشاره می گردد. همکاری مشترک آموزشی پایگاه های میراث فرهنگی با سمن ها و سازمان های مردم نهاد، می تواند نقش بسزایی را در رشد فرهنگی و بالندگی جوامع محلی داشته باشد. نتیجه چنین آموزش هایی به ویژه در کارآفرینی و بهره مندی جامعه محلی از صنعت گردشگری به ویژه در ایام پر بازدیدی همچون نوروز مشهود بوده است.

فدایی گفت: با توجه به اینکه سرچشمه بسیاری از ناهنجاری های در جامعه فقدان اشتغال و نبود شرایط کار است، بنابراین مسئولیت همگانی در حوزه های اجتماعی برای ما هم مسئولیت ایجاد می کند در این باره فعال تر عمل کنیم.

وی ادامه داد: این پایگاه از بدو تاسیس با جامعه محلی در ارتباط بوده که این رویه تا به امروز بسته به موضوعات مختلف ادامه داشته و از ظرفیت محلی در زمینه های مختلف فنی و حفاظتی محوطه بهره گرفته شده است و به ویژه هر ساله اقدام به آموزش ده ها نفر از راهنمایان گردشگری کرده است.

فدایی در پایان گفت: متاسفانه بیماری اخیر کرونا عرصه را برای برنامه ریزی های آموزشی و انتفاع جامعه محلی تنگ کرده است که البته امیدواریم با حل مشکل و دستیابی به راه همزیستی با این ویروس در آینده نه چندان دور دوباره به جایگاه مورد انتظار خود بازگردیم و به عنوان یک کانون فرهنگی، نقش سازنده‌ای را در توسعه صنعت گردشگری و معرفی ارزش های میراث فرهنگی با همکاری جوامع محلی داشته باشیم.