چهارشنبه, 16 مهر 1399 11:12

افتتاح مرکز پژوهش های کتیبه شناسی و متون در تخت جمشید

مرکز مطالعات کتیبه شناسی و متون تاریخی با هدف پژوهش و دستیابی به اطلاعات دوران تاریخی ایجاد و با مدیریت پایگاه میراث جهانی تخت جمشید افتتاح شد.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از راه اندازی مرکز پژوهش‌های کتیبه شناسی این مجموعه جهانی با هدف تداوم مطالعات و بهره گیری از ظرفیت‌های پژوهشی خبر داد و ضمن ابراز امیدواری، فعالیت‌های آتی در این زمینه را دستاوردی مهم و مؤثر جهت شناخت بیشتر ما از گنجینه‌های باستانی دانست.

حمید فدایی با اشاره به اهمیت زبان‌های باستانی در هر تمدنی، بیان کرد: مهمترین پایه‌های فرهنگی هر تمدنی، زبان‌های آن تمدن می‌باشد که امپراتوری بزرگ هخامنشی نیز از این قاعده مستثنی نیست و در اوج تمدن این امپراتوری عظیم، نوشتن از مهم‌ترین ابزارهای برقراری ارتباط، صدور فرمان‌های شاهی و انجام امور اداری بوده است.

وی ادامه داد: فعالیت‌ها و بهره گیری از پژوهشگران حوزه زبان شناسی تاریخی کتیبه شناسی و مطالعات متون تاریخی منجر به پرده برداری از اطلاعات ارزشمند دوران تاریخی ما خواهد شد.

مدیر داخلی این پایگاه و مدیر مرکز پژوهش‌های کتیبه شناسی هم در این باره گفت: در این امپراطوری بزرگ، مکاتبات اداری به خط و زبان آرامی و فرمان‌های شاهی نیز به زبان‌های پارسی باستان، ایلامی و بابلی و هر یک به خط میخی مربوط به خود نوشته می‌شده است.

محمدجواد اولاد حسین، راه اندازی مرکز مطالعات کتیبه شناسی و متون را ظرفیت مطالعاتی قابل اهمیت در جهت شناخت بیشتر میراث فرهنگی دانست و گفت: وجود انواع کتیبه‌ها و خطوط میخی مذکور، الواح گلی خزانه و باروها و همچنین یادگار نویسی های تاریخی در کاخ‌های تخت جمشید به زبان‌ها و خطوط مختلف از دوران ساسانی گرفته تا دوران معاصر، مدیریت پایگاه میراث جهانی تخت جمشید را بر آن داشت که با نگاه به این ظرفیت عظیم نوشتاری در دوران مختلف، مرکز مطالعات کتیبه شناسی و متون را در این مجموعه بی نظیر تاریخی فرهنگی راه اندازی کند.

وی در پایان گفت: این مرکز پژوهشی با هدف مطالعات بیشتر بر روی انواع کتیبه‌ها و متون موجود در مجموعه میراث جهانی تخت جمشید که شامل کاخ‌ها و محوطه‌های تختگاه، مجموعه نقش رستم، نقش رجب، شهر استخر و حرائم این آثار شاخص می‌باشد که در چند ماه اخیر کار خود را آغاز کرده است که امروز این مرکز به صورت رسمی راه اندازمی‌شود.