پنج شنبه, 20 شهریور 1399 08:36

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید مطرح کرد فراهم شدن امکان تخلیه آب‌ ناشی از بارندگی در حیاط کاخ آپادانا

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید با اشاره به بازگشایی دریچه‌های مسدود شده کانال‌های زیرزمینی تخت‌گاه تخت جمشید، آن را اقدامی برای حفاظت بهتر از این اثر به واسطه انتقال بخشی از آب جمع شده حاصل از بارندگی‌ها، در محوطه حیاط شرقی کاخ آپادانا و تسهیل تردد گردشگران دانست.

حمید فدایی در خصوص این یافته و اقدام جدید توضیح داد:حیاط مشرف به ایوان شرقی کاخ آپادانا به دلیل وجود نقوش برجسته ارزشمند موجود در این محوطه، از پر تردد ترین فضاهای تخت جمشید به شمار می‌رودو همین موضوع در فصول بارندگی مشکلاتی را برای بازدیدکنندگان مجموعه بوجود می آورد.

فدایی گفت: وسعت این حیاط از یکسو و تعداد اندک دریچه‌های هدایت و دفع آب که به شبکه آبراهه‌ای تخت جمشید منتهی می‌شود از سوی دیگر،باعث می‌شد که آب های حاصل از بارندگی در این مکان به روانی منتقل و دفع نشود.

او با بیان اینکه در گذشته به دلایل گفته شدهآب سقف روی پلکان نیز به داخل حیاط این محوطه جاری می‌شد، گفت: دلایل گفته شده باعث شده بود کهآب های حاصل از بارندگی به مشکلی همیشگی در مسیر تردد بازدیدکنندگان بدل شود.

فدایی افزود: بررسی‌های انجام شده در مسیر آبراهه های این حیاط، شواهدی مبنی بر وجود یک دریچه منتهی به آبراهه در محوطه شرقی کاخ آپادانا در اختیار کاووشگران قرار داد و شناسایی و بازگشایی آن در دستور کار قرار گرفت. همکاری همزمان دو واحد باستان شناسی وفنی و ساماندهی پایگاه از نکات شاخص این پروژه بود.

علی تقوی، کارشناس دفتر فنی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید نیز گفت:حیاط شرقی کاخ آپادانا از مکان های پر بازدید این مجموعه تاریخی محسوب می‌شود و به نوعی کانون ایست و رفت و آمد گردشگران است و جمع شدن آب در فصول بارانی، امکان بازدید را محدود کرده بود.

تقوی، به نتیجه رساندن عملیات مذکور را برای دفع آب های سطحی حیاط شرقی کاخ آپادانامهم ارزیابی و اضافه کرد: با توجه به پایش و مانیتورینگ این محوطه، نیاز به دفع آب های سطحی حیاط مربوطه توسط دریچه به شدت احساس می‌شد لذابا توجه به فعالیت های اخیر گروه کاوش آبراهه های تخت جمشید در فصل چهارم، با درخواست کارشناسان دفتر فنی و گروه باستان‌شناسی این مجموعه، عملیات بازگشایی دریچه موجود در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مکان قرارگیری دریچه به نحوی است که بخش عمده‌ای از آب های سطحی حیاط آپادانا، به کانال‌های آبراهه تخت جمشید هدایت خواهد کرد.

علی اسدی، سرپرست گروه کاوش آبراهه های تخت جمشید نیز گفت: با درخواست مجموعه کارشناسان دفتر فنی و گروه باستان شناسی، حفاظت از این محوطه توسط گروه کاوش آبراهه ها انجام شد که به همین منظور، یک دریچه هخامنشی در حیاط شرقی کاخ آپادانا، بازگشایی و در فرآیند کاوش قرار گرفت.

سرپرست گروه کاوش آبراهه‌های تخت‌جمشید، توضیح داد: با شناسایی دقیق محل دریچه مذکور در سطح این حیاط، کارگاهی به ابعاد یک در یک متر، ایجاد و کاوش اجرایی شد و در حین انجام کار، سنگی تراش خورده و منقوش به نقوش مربوط به ساقه ستون‌ها و درگاه‌های معماری برخورد کردیم و با برداشت آن، در عمق 40 سانتی‌متری حیاط، دریچه خروجی آب، آشکار شد.

اسدی با بیان اینکه عملیات مستندنگاری و همچنین ثبت و ضبط ویژگی های معماری دریچه، انجام شده است، گفت:حفاظت و ساماندهی این محوطه با شیب بندی فضای اطراف دریچه برای هدایت آب های سطحی به سمت کانال های زیرزمینی تخت گاه تخت جمشید، انجام شده است.