دوشنبه, 10 شهریور 1399 08:09

رئیس پژوهشکده باستان شناسی کشور خبر داد: برنامه ریزی ها به حفاظت و ساماندهی آثار تاریخی معطوف شود

رئیس پژوهشکده باستان شناسی کشور، از برنامه ریزی های آتی مربوط به حفاظت و ساماندهی مربوط به این آثار و محوطه ها خبر داد.

روح الله شیرازی در بازدید میدانی از محوطه‌های نقش رستم، شهر استخر و محوطهتلقلعه، اقدامات صورت گرفته و در حال انجام را در این محوطه‌ها مطلوب توصیف کرد و از برنامهریزیهایآتی مربوط به حفاظت و ساماندهی مربوط به این آثار و محوطه‌ها خبر داد.

رئیس پژوهشکده باستان شناسی در این بازدید که با همراهی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و کارشناسان این مجموعه انجام شد، اقدامات مربوط به حفاظت و مرمت آرامگاه خشایارشا را ضروری و حائز اهمیت فراوان دانستند که نتایج و تجربه‌های موفق و مثبت آن می‌تواند در آثار پیرامونی، منطقه و حتی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس پژوهشکده باستان شناسی در ادامه از فعالیت‌های مربوط به ساماندهی شهر تاریخی استخر و همچنین محوطه پیش از تاریختلقلعه به عنوان یکی از محوطه‌های شاخص در جوار رود سیوند که دربردارندهآثاری از هزاره پنجم قبل از میلاد تا دوران هخامنشی است، بازدید و نسبت به برنامهریزیدر خصوص تعیین عرصه و حریم این محوطه باستانی که اکنون در معرض تهاجم زمین‌های کشاورزی قرار گرفته، تاکید کرد.

حمید فدایی، مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید در حین این بازدید، ضمن ارائه جزئیات بیشتری از فعالیت‌های صورت گرفته در محوطه‌های نقش رستم و شهر استخر، از برنامهریزیبه منظور انتشار نتایجمستندنگاریو مطالعات انجام شده در محوطه نقش رستم خبر داد و در این زمینه افزود: فعالیت‌های انجام شده بر روی آرامگاه خشایارشا از جمله انجاممستندنگاری، آسیب نگاری، مطالعات آزمایشگاهی و همچنین حفاظت‌های اضطراری انجام شده بر روی آرامگاه در جهت رسیدن به طرح جامع حفاظت و مرمت این آرامگاه انجام شد و چارچوبی را ارائه می‌دهد که قابل تعمیم به دیگر آرامگاه‌ها و میراث صخره‌ای در محوطه نقش رستم می‌باشد.

وی بیان کرد: انتشار نتایج مطالعات از جمله اهداف پایگاه است و به خصوص با توجه به وجود مشکلات مشابه در آثار صخره‌ای، چارچوب‌های اتخاذ شده در مطالعات نقش رستم می‌تواند الگویی باشد که در دیگر محوطه‌های دارای میراث صخره‌ای در ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، ساماندهی مسیرهای بازدید از شهر تاریخی استخر را از فعالیت‌های بسیار تأثیرگذار و کارآمد ارزیابی کرد و نسبت به فعالیت‌های آتی این پایگاه در این محوطه، مطرح کرد: حفاظت بخش‌های کاوش شده که محلترانشههایآن امروزه به هنگام بارندگی بدل به حوضچه‌های آب می‌شوند از جمله برنامه‌های آتی پایگاه است. همچنین ساماندهی آثار سنگی در محل‌های کاوش و حفاظت و نمایش بهینه آنها موضوعی است که در حال انجام است.

وی افزود در حال حاضر با بهسازی کانکس‌های موجود در محوطه شهر استخر و تجهیز آنبعنوانمکانی برای حضور مداوم کارشناسان در محوطه، زیرساخت‌های لازم برای آغاز فعالیت‌های گستردهمستندنگاری، حفاظت و مطالعه فراهم شده است.

فدایی در بازدیدتلقلعه، تعیین عرصه و حریم این محوطه باستانی را قابل اهمیت دانست و در رابطه با فرآیند مداخلاتی آن، تصریح کرد: متأسفانه عدم وجود عرصه و حریم در خیلی از محوطه‌های دشت مرودشت و از جمله در محوطهتلقلعه باعث تجاوز به حریم آن شده است و در حال حاضر بخشی از این محوطه در فرایند شخم زنی مداوم به منظور کشت قرار دارد. بنابراین با هماهنگی‌هایبعملآمده با ریاست پژوهشکده باستان شناسی و بازدید ایشان طی چند روز گذشته، مقرر شده است با تسهیل فرآیند اخذ مجوزهای باستان شناسی، محوطهتلقلعه و به تدریج سایر محوطه‌ها و تپه‌های موجود در منطقه تعیین عرصه و حریم گردند.

مدیر پایگاه تخت جمشید افزود: بررسی و مطالعه روشمند محوطهتلقلعه و همچنین لایه نگاری محوطه نیز از برنامه‌های پژوهشی پایگاه خواهد بود که به شناخت توالی فرهنگی محوطه و الگوهای استقراری آن خواهد انجامید.