شنبه, 08 شهریور 1399 08:09

مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید مطرح کرد مشخص نبودن حریم، چالش محوطه‌های تاریخی دشت مرودشت

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید با اشاره به وجود محوطه‌های ارزشمند باستانی در دشت مرودشت، تعیین نشدن عرصه و حریم برای این محوطه‌های تاریخی را چالشی مهم دانست و ابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد رفع این مشکل باشیم.

حمید فدایی در حاشیه بازدید رئیس پژوهشکده باستانشناسی کشور از محوطه‌های تاریخی دشت مرودشت، ابراز تاسف کرد که تعیین نشدن عرصه و حریم در بسیاری از محوطه‌های دشت مرودشت، منجمله محوطه تل قلعه باعث تجاوز به حریم شده است و هم اینک اقدامات مربوط به شخم زنی در بخشی از این محوطه انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، فدایی با اشاره به بازدید رئیس پژوهشکده باستانشناسی از این محوطه‌های تاریخی، ابراز امیدواری کرد که پس از هماهنگی‌های لازم، فرآیند اخذ مجوزهای باستانشناسی محوطه و تل قلعه و دیگر محوطه ها و تپه های موجود، به تدریج تعیین عرصه و حریم شود.

فدایی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در محوطه های نقش رستم و شهر استخر، از برنامه ریزی برای انتشار نتایج مستندنگاری و مطالعات خبر داد و گفت: در آرامگاه خشایارشاه نیز اقدامات مستندنگاری، آسیب نگاری، مطالعات آزمایشگاهی و حفاظتهای اضطراری انجام شده است.

او اقدامات انجام شده در مسیر حفاظت از آرامگاه خشایارشاه را قابل تعمیم به سایر آرامگاه های موجود در محوطه نقش رستم دانست و گفت: انتشار نتایج مطالعات در ابعاد مختلف، جزو برنامه ها و اهداف این پایگاه به شمار می رود.

فدایی خاطرنشان کرد که با توجه به وجود مشکلات مشابه در آثار تاریخی و باستانی صخره ای، انتشار نتایج مطالعات می تواند الگویی برای حفاظت در چنین محوطه هایی ارائه دهد.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، ساماندهی مسیرهای بازدید از شهر تاریخی استخر را از فعالیت های بسیار تاثیرگذار و کارآمد انجام شده اعلام و اضافه کرد: در آینده نیزحفاظت بخش های کاوش شده که محل ترانشه های آن امروزه به هنگام بارندگی به حوضچه های آب بدل می شود، در برنامه قرار دارد.همچنین ساماندهی آثار سنگی در محل های کاوش و حفاظت و نمایش بهینه آنها موضوعیدر حال انجام است.

فدایی اضافه کرد: با بهسازی و تجهیزکانکس های موجود در محوطه شهر استخر، از آنها به عنوانمکانی برای حضور مداوم کارشناسان در محوطه استفاده و زیرساخت های لازم برای آغاز فعالیت های گسترده مستندنگاری، حفاظت و مطالعه فراهم شده است.

مدیر پایگاه تخت جمشید افزود: بررسی و مطالعه روشمند محوطه تل قلعه و همچنین لایه نگاری محوطه نیز از برنامه های پژوهشی پایگاه خواهد بود که به شناخت توالی فرهنگی محوطه و الگوهای استقراری آن خواهد انجامید.

روح الله شیرازی، رئیس پژوهشکده باستان شناسی کشور نیز اقدامات علمی و مطالعاتی باستانشناسی و حفاظتی محوطه های نقش رستم، شهر استخر وتل قلعه را مناسب ارزیابی و بر برنامه ریزی برای حفاظت و ساماندهی این آثار و محوطه‌ها تاکید کرد.

او اقدامات مربوط به حفاظت و مرمت آرامگاه خشایارشا را ضروری و حایز اهمیت فراوان دانست و تاکید کردکه نتایج و تجربه های موفق و مثبت این اقدامات می تواند در آثار پیرامونی، منطقه و حتی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس پژوهشکده باستان شناسی در ادامه ازفعالیت های مربوط به ساماندهی شهر تاریخی استخر و همچنین محوطه پیش از تاریخ تل قلعه به عنوان یکی از محوطه های شاخص در جوار رود سیوند که در بردارنده آثاری از هزاره پنجم قبل از میلاد تا دوران هخامنشی است، بازدید و نسبت به برنامه ریزی در خصوص تعیین عرصه و حریم این محوطه باستانی که اکنون در معرض تهاجم زمین های کشاورزی قرار گرفته، تاکید کرد.