چهارشنبه, 05 شهریور 1399 06:58

بازدید رییس پژوهشکده باستان شناسی از مجموعه جهانی تخت جمشید

رئیس پژوهشکده باستان شناسی امروز شنبه از مجموعه جهانی تخت جمشید و فعالیت های در حال انجام در این محوطه جهانی، بازدید کرد.

روح الله شیرازی، در ابتدای این برنامه در جریان کاوش‌های صورت گرفته آبراهه ها قرار گرفت و از محل های کاوش شده در فصول پیشین و همچنین فصل جاری بازدید نمود. علی اسدی، سرپرست کاوش آبراهه های تخت جمشید در ادامه این بازدید ، به ارائه روند انجام کاوش ها و نتایج به دست آمده حاصل از آن، پرداخت. شیرازی در رابطه با استخوان های کشف شده و اهمیت و ضرورت پژوهش های مرتبط با آن تاکید و با توجه به توضیحات سرپرست کاوش آبراهه های تخت جمشید، بقایای استخوان های انسانی متعلق به ۱۳ نفر و همچنین مقدار قابل ملاحظه‌ ای از استخوان های جانوری در لایه های کاوش شده را از موضوعات مهم و قابل اهمیت دانست. وی در رابطه با مواد کشف شده، افزود: لازم است با توجه به اهمیت موضوع، آزمایشات لازم در خصوص سن سنجی و تاریخ گذاری آن ها در برنامه ریزی ها و فعالیت های پژوهشی جاری و آتی گروه کاوش و همچنین پژوهشکده، تداوم یابد.