یکشنبه, 12 مرداد 1399 11:52

انتخاب اعضای شورای فنی پایگاه های میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد

اعضای دعوت شده به شورای فنی پایگاه های میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد مشخص شدند.

حمید فدایی، مدیر مجموعه میراث جهانی تخت جمشید و رئیس شورای فنی تخت جمشید و پاسارگاد در احکام جداگانه‌ای این آقایان: حسن راهساز، علیرضا عسکری چاوردی، عبدالرضا نصیری اصل، امین محمودزاده، مسعود رضایی منفرد و احمدعلی اسدی را برای مدت دو سال به عنوان اعضای دعوت شده به شورای فنی مجموعه جهانی تخت جمشید و پاسارگاد تعیین کرد.
 
 وی خاطرنشان کرد: این احکام فقط برای اعضایی صادر شده شده است که از بیرون از مجموعه به شورا دعوت شده‌اند و با شورا همکاری می کند.
 
فدایی گفت:  بدیهی است در جلسات شورای فنی به تناسب موضوعاتی که وجود دارد از ظرفیت همکاران بخش‌های مختلف در این مجموعه جهانی، استفاده خواهد شد.
 
او در پایان گفت: همچنین در صورت نیاز به تخصصی خاص، این امکان وجود دارد که به صورت موردی از اعضای مهمان، برای بحث و تبادل‌نظر در جلسات شورای فنی دعوت شود.