شنبه, 24 خرداد 1399 06:27

سایت موزه روباز

انتقال 17 شی تاریخی مکشوفه از دشت مرودشت ، همگون با مجموعه با هدف حفاظتی و نمایش در درگاه های کاخ ملکه

meuseum

جهت دیدن فیلم مربوطه کلیک کنید.

Last modified on شنبه, 24 خرداد 1399 06:34