چهارشنبه, 21 خرداد 1399 04:33

پاکسازی نوشته های روی استودان منحصر به فرد روستای محمد آباد (گشک)

پاکسازی نوشته های روی استودان منحصر به فرد روستای محمد آباد (گشک)، توسط گروه حفاظت و مرمت مجموعه میراث جهانی تخت جمشید به سرپرستی مهندس شهرام رهبر

پی نوشت: در اینباره مطلب زیر را بخوانید به قلم محمدجواد اولاد حسین، مدیر داخلی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

به جرات میتوان گفت در هیچ نقطه ایی از سرزمین کهن ایران تراکم استودان ها و گور دخمه ها و تنوع آنها به اندازه دامنه کوه های رحمت و حسین در شهرستان مرودشت نیست. دلیل آن هم بی شک وجود محوطه های تاریخی و فرهنگی تخت جمشید و نقش رستم و نقش رجب در پای این کوه های آیینی است.

متاسفانه علی رغم فرهنگ سازی ها و آموزش های فرهنگی سالیان اخیر هنوز هستند افرادی که از سر ناآگاهی یا به عمد این استودان ها و گور دخمه های ارزشمند را مورد آسیب قرار میدهند و یا به انحناء مختلف بر روی آنها یادگاری نویسی میکنند. از جمله پروژه های مهمی که در سال ۱۳۹۹ در دستور کار پایگاه میراث جهانی تخت جمشید قرار گرفته پاکسازی این استودان ها و گور دخمه از نوشته ها به روشهای علمی با کمترین آسیب به لایه های ارزشمند سنگ می باشد. 

از مهمترین این استودان ها، استودان واقع در سر راه روستای محمد آباد گشک در چند کیلومتری جنوب مجموعه میراث جهانی تخت جمشید است که اخیرا به وسیله اسپری رنگ آلوده شده بود و در این هفته آلودگی ها توسط گروه حفاظت و مرمت مجموعه تخت جمشید به سرپرستی مهندس شهرام  پاکسازی شد. 

به نظر میرسد نقش کارشناسان و فعالان حوزه میراث فرهنگی در آگاهی رسانی برای جلوگیری از آسیب هایی مانند یادگاری نویسی بر آثار تاریخی انکار ناپذیر است.

400027000438 50694

400011900473 287777

400018400278 170595

400011900320 289592

Last modified on چهارشنبه, 21 خرداد 1399 04:53