سه شنبه, 20 خرداد 1399 04:23

آغاز مرمت درگاه شمال غربی کاخ هدیش در تخت جمشید

پس از انجام دقیق مستندنگاری و انجام مطالعات آسیب نگاری، عملیات مرمت درگاه شمال غربی کاخ هدیش توسط گروه حفاظت و مرمت پایگاه میراث جهانی تخت جمشید آغاز شد.

لازم به ذکر است، در مراحل اولیه آسیب نگاری در سال قبل، آسیبهای اضطراری بنا مشخص و در فرصت مناسب حفاظت اضطراری شامل اقدامات وصالی، بند کشی و تزریق انجام شد

پی نوشت: کاخ هدیش، منسوب به خشایارشا بر سینه سنگ و در جنوب صفه تخت جمشید ساخته شده است. بر درگاههای بزرگ این کاخ، نقش خشایارشا با تاج صاف- بی کنگره- دیده می شود که در زیر چتر شاهی و پیشاپیش چتردار، حوله دار و یا مگس پران دار به درون می روند و یا برون می آیند

IMG 20200607 WA0008

IMG 20200607 WA0007

IMG 20200607 WA0004

IMG 20200607 WA0006

Last modified on سه شنبه, 20 خرداد 1399 05:07