شنبه, 10 خرداد 1399 08:48

انتقال آب به آرامگاه خشایارشا جهت کارگاه مرمت

انتقال آب به ارتفاع 70 متری آرامگاه خشایارشاه توسط تیم حفاظت و مرمت نقش رستم جهت کارگاه مرمت این آرامگاه

12

جهت دیدن فیلم مربوطه کلیک کنید.

Last modified on شنبه, 10 خرداد 1399 06:25