یکشنبه, 21 ارديبهشت 1399 05:13

بالغ بر 13 نقش از نقوش آرامگاه خشایارشا در قالب طرح مرمت اضطراری مرمت شده اند.

بخش عمده ای از نقوش آرامگاه خشایارشا در اثر ترک، رویش گیاه، نهان شکفتگی، انقباض و انبساط و فشار داخلی سنگ دچار عارضه هایی از جمله تکه تکه شدن، شکستگی و جدایش شده اند.

مصطفی رخشنده خو سرپرست کارگاه گفت: با تدوین طرح مرمت اضطراری توسط کارگروه دفتر فنی مجموعه ، فعالیت های مرمتی بر روی نقوش با اولویت پرخطر آغاز گردید و تاکنون بالغ بر 13 نقش از نقوش آرامگاه در قالب مرمت اضطراری مرمت شده اند که از جمله می توان نقش پادشاه، انسان بالدار(فروهر)، ماه، آتشدان، نیزه داران، نقش بزرگان و بلند پایگان جبهه شرقی، سکاهای آنسوی دریا، بابلی، ثته گوشی، هراتی، اسکودارا، خوزی و پارسی را می توان نام برد.

پی نوشت: کارگاه مرمت آرامگاه خشایارشا یکی از بزرگترین کارگاهای مرمتی می باشد که آغاز فعالیت ها بر روی اثر از تابستان 96 آغاز گردیده و همچنان در حال انجام می باشد.

14

 

 
   
Last modified on یکشنبه, 21 ارديبهشت 1399 05:25