چهارشنبه, 17 ارديبهشت 1399 05:03

کشف بخشی از قطعات گوش گاو آرامگاه اردشیر اول در نقش رستم

مصطفی رخشنده خو، مدیر داخلی مجموعه نقش رستم خبر داد

کشف بخشی از قطعات گوش گاو آرامگاه اردشیر اول در نقش رستم

در راستای انجام فعالیت های حفاظتی و مرمتی بر روی نقش هرمز دوم در نقش رستم ساماندهی اطراف نقش نیز در دستور کار دفتر فنی مجموعه قرار گرفت. وجود گسل در دو طرف اثر باعث رسوخ رطوبت به کالبد نقش شده بود. به همین دلیل پاکسازی و مسدود نمودن رگه ها در اولویت طرح مرمت نقش هرمز قرار گرفت.

در حین پاکسازی گسل سمت راست اثر، با نظارت کارشناس باستانشناسی دو قطعه از نقش گوش گاو آرامگاه اردشیر پدیدار گشت که توسط کارگروه مرمت مجموعه نقش رستم وصالی و تحویل گنجینه مجموعه تخت جمشید گردید.

پی نوشت: در هر آرامگاه 4 نقش گاو وجود دارد که گوشها به صورت نر و مادگی به نقش متصل شده اند.

PHOTO 2020 05 04 14 13 46 2

PHOTO 2020 05 04 14 13 47 1

PHOTO 2020 05 04 14 13 48

PHOTO 2020 05 04 14 13 47

Last modified on چهارشنبه, 17 ارديبهشت 1399 05:11