پنج شنبه, 23 آبان 1398 10:05

با اتمام فعالیت فصل دوم مرمتگران بدون مرز در تخت جمشید داربست های کاخ شورا باز شد

 

به گزارش روابط عمومی  پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و به نقل از حمید فدایی مدیر پایگاه قبل از شروع اقدامات اجرایی مرمتی توسط مرمتگران بدون مرزدر تخت جمشید، چندین طرح توسط سرپرست هیات ایتالیایی مطرح شد .این طرح ها نشانگر پیشنهادات گروه ایتالیایی مبنی بر نصب داربست های فلزی بود. پس از بررسی‌های اولیه توسط کارشناسان حفاظت و مرمت پایگاه و با توجه به تجارب پیشین، مشخص شد طرح‌های ارسالی دارای کاستی هایی است و با شرایط محیطی این محوطه هماهنگ و سازگارنیست. بنابراین یک تیم از کارشناسان گروه حفاظت و مرمت تخت جمشید تشکیل و نحوه بستن داربست‌ها مورد مطالعه قرارگرفت.


شهرام رهبر سرپرست هیات ایرانی و مسئول بخش حفاظت و مرمت پایگاه نیز در این خصوص گفت:  پس از بررسی‌های اولیه در کاخ شورا ، مدل سه بعدی داربست ها تهیه شد . بدیهی است در بررسی مدل‌های سه بعدی امکان شناسایی نکات مثبت و منفی وجود دارد.

وی ادامه داد: هنگام تهیه طرح‌های سه‌بعدی و بررسی وضعیت دروازه شرقی کاخ شورا نیز دریافتیم که داربست طراحی شده توسط گروه ایتالیایی تنها نماها را در بر می‌گیرد در صورتی که برای مرمت دروازه‌ نیاز است مرمتگران به تمامی بخش‌های دروازه دسترسی داشته باشند. پس از بررسی‌های اولیه در کاخ شورا این نتیجه حاصل شد که قبل از هرگونه اقدام اجرایی، مدل سه بعدی داربست تهیه شود

  رهبر اضافه کرد: مدل های سه بعدی طراحی شده چندین بار توسط کارشناسان گروه حفاظت و مرمت مورد بررسی قرار گرفت و تغییرات لازم توسط مدیر پایگاه تایید شد . 

شهرام رهبر ضمن ابراز خرسندی از این طرح جامع گفت: یکی از موارد مثبت طرح گروه ایرانی مربوط به عدم انتقال بار و نیرو به کف درگاه دروازه شرقی کاخ شورا است. در طرح‌های اولیه  بخش زیادی از وزن داربست و مرمتگران به کف درگاه دروازه شرقی منتقل می‌شد. این کف‌درگاه وضعیت مناسبی ندارد و چنانچه طرح اولیه اجرا می‌‍‌شد ممکن بود به کف درگاه آسیب وارد شود. گروه حفاظت و مرمت تخت جمشید ضمن شناخت کاملی که از کف درگاه دروازه شرقی کاخ شورا داشت طرح‌های داربست را به گونه‌ای در نظر گرفت تا کوچکترین نیرویی به کف درگاه وارد نشود. به همین دلیل داربست کاخ شورا با حداقل لوله و اتصالات ایجاد شد، اما طراحی به نحوی بود که در برابر بادهای بسیار شدید کوچکترین حرکتی نداشته باشد. 

وی تصریح کرد: خوشبختانه در حین کار کوچکترین مشکلی به وجود نیامد و مرمتگران توانستند بدون کوچکترین خطر، ترس و اضطراب کارهای دقیق و حساس مرمتی را انجام دهند.

مسئول گروه حفاظت و مرمت مجموعه میراث جهانی تخت جمشید در پایان با اشاره به اتمام فصل دوم مرمت روی نمای غربی و دو نمای داخلی جرزهای دروازه شرقی کاخ شورا افزود: این داربستها موقتأ باز و پس از تصویر برداری فنی دوباره در همان مکان و با کمی تغییرات ایجاد خواهد شد. بدیهی است پس از نصب مجدد داربست کاخ شوار کار حفاظت و مرمت این دروازه در نمای شرقی و پشت جرزها توسط کارشناسان ایرانی انجام خواهد شد.  

 

 2A7E24FA0 CEA7 40B8 A891 27D6A54EE87B

 ۲۰۱۹۰۶۱۵ ۱۳۲۹۴۲a 73

03

Last modified on شنبه, 25 آبان 1398 07:22