پنج شنبه, 28 شهریور 1398 08:20

حضور دوباره مرمت گران بدون مرز ایتالیا در تخت جمشید

مرمت گران بدون مرز ایتالیا برای ادامه کار خود در تخت جمشید به ایران باز خواهند گشت.

به گزارش روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و به نقل از حمید فدایی مدیر پایگاه، فصل دوم فعالیت مرمتی این هیات ایتالیایی با حضور پائولو پاستارلو سرپرست خارجی و شهرام رهبر سرپرست ایرانی گروه مرمتی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید در نیمه دوم مهرماه آغاز و تا اواخر آبان ماه ادامه خواهد داشت.

 

فدایی در این خصوض اضافه کرد: حاصل کار این گروه ایتالیایی در فصل اول که در اردیبهشت ماه امسال آغاز و به مدت 40 روز ادامه داشت، مرمت بخش هایی از کاخ تچر و شورا بوده است. فصل دوم فعالیت مرمتی مرمتگران بدون مرز ایتالیا در تخت جمشید قرار است با همکاری پژوهشکده مرمت آثار تاریخی فرهنگی و پایگاه میراث جهانی تخت جمشید انجام شود.  

 

IMG 6522

IMG 9680

IMG 9716

Last modified on پنج شنبه, 28 شهریور 1398 08:42