شنبه, 11 خرداد 1398 09:10

بازدید معاون میراث فرهنگی سازمان از کارگاه های مرمت در تخت جمشید و نقش رستم

معاون میراث فرهنگی سازمان از کارگاه های مرمت واقع در محوطه میراث جهانی تخت جمشید و مجموعه تاریخی نقش رستم بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید با حضور محمد حسین طالبیان معاون میراث فرهنگی سازمان ،حمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید ، Paolo Pastorello سرپرست گروه مرمت گران بدون مرز ایتالیا و تعدادی از کارشناسان مرمت و حفاظت جلسه ای تشکیل شد .

در این جلسه گزارشی از روند مستند نگاری و مرمت کاخ سه دوازه و تچر که توسط مرمت گران بدون مرز ایتالیایی در حال مرمت است به طالبیان ارائه شد.

معاون میراث فرهنگی سازمان پس از این جلسه با حضور در کارگاه های تچر و سه دروازه از نزدیک در جریان چگونگی روند حفاظت و مرمت این دو کاخ توسط مرمت گران بدون مرز ایتالیا قرار گرفت.

وی همچنین در بخش دیگربازدید خود از تخت جمشید از کاخ آپادانا ،کاخ صد ستون و مجموعه تاریخی نقش رستم که مرمت آنها به عهده کارشناسان مرمت و حفاظت مجموعه جهانی تخت جمشید و نقش رستم است بازدید کرد.

IMG 8915

IMG 9002

IMG 9061

IMG 9110

IMG 9120

IMG 9196

 

Last modified on دوشنبه, 13 خرداد 1398 05:35