سه شنبه, 20 فروردين 1398 07:07

نقش رستم پربارتراز گذشته

نقش رستم در نوروز 98 میزبان تعداد کثیری از گردشگران داخلی و خارجی بود

به گزارش روابط عمومی میراث جهانی تخت جمشید و به نقل ازرخشنده مسئول نقش رستم ؛امسال نیز مانند سال های گذشته برنامه های پرباری در این مکان تاریخی برگزار گردید.

وی با اشاره به اینکه نظرسنجی ها در سال جدید نشان می دهد اطلاعات تاریخی و باستانی که دراختیار بازدیدکنندگان گذاشته می شد فراتر از گذشته بوده وموجب رضایت تعداد زیادی از گردشگران شده است.

رخشنده ضمن معرفی تعدادی از کارگاه های نوروزی مانند کارگاه سفالگری،سنگ تراشی، مرمت اشیای فرهنگی ونمایشگاه دستاوردهای مجموعه تاریخی نقش رستم تاکید کردند؛ برپایی این چنین کارگاه ها به همراه اطلاعات صحیح تاریخی و باستانی به بازدیدکننده موجبات رضایت آنان را فراهم و باعث شده تا گردشگران با اطلاعاتی کامل این محل تاریخی را ترک کنند.

وی در پایان با ابرازامیدواری افزود:وجود تعداد زیاد گردشگر درنقش رستم و معرفی این محل به دیگران به عنوان یک مکان تاریخی و باستانی مهم در ایران، خود نشان ازاهمیت تاریخی این مکان برای جهانی شدن دارد و این امر می تواند نقش رستم را یک قدم دیگر به سوی جهانی شدن سوق دهد