پنج شنبه, 15 فروردين 1398 07:21

شمیم بهار درتخت جمشید

زیبایی بهار در مجموعه میراث جهانی تخت جمشید و قرار گرفتن این مکان در دامنه کوه رحمت و نزدیکی آن با دشت سبز مرودشت، سرزندگی و طراوتی خاص به این مجموعه بخشیده است.

به گزارش روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، این زیبایی در تخت جمشید در ابتدای سال 98 به دلیل بارندگی های اخیر دو صد چندان شده است.

طبیعت بهاری در این موقع از سال، این مجموعه را علاوه بر جاذبه های باستانی و تاریخی به گلستانی از گل های زیبا تبدیل نموده است، خرسندی گردشگران داخلی و خارجی از دیدن مناظر باشکوه باستانی در این روزها گواه این زیبایی وصف نشدنی است