پنج شنبه, 18 بهمن 1397 05:32

شهر استخر زیر ذره بین واحد مستند نگاری و پایش

 

با شروع فعالیت تخصصی پایگاه تاریخی-فرهنگی شهر استخر به منظر ساماندهی و حفاظت و مرمت، واحد مستند نگاری و پایش مجموعه میراث جهانی تخت جمشید با سیاست مستند نگاری اهداف پایشی خود را در بازه زمانی بلند مدت تا آخر سال 1398 عملیاتی نمود.

به گزارش واحد مستند نگاری و پایش؛ شهر استخر زیر ذره بین مستند نگاری تحلیلی قرار گرفته است. و با استفاده از ابزار نقشه برداری و فتوگرامتری و پرواز های هفتگی سامانه هوایی برد کوتاه در شهر استخر، سیاست مستند نگاری در بازه زمانی یکسال عملیاتی گردید.

در اولین هفته به منظور ساماندهی قطعات سنگی در محوطه منصوب به مسجد در شهر استخر، مستند نگاری به منظور مکان یابی و شناسایی قطعات سنگی انجام گرفت.

تعداد 19 قطعه سنگی مستند نگاری و موقعیت یابی گردید. این موقعیت یابی در سامانه GIS مجموعه میراث جهانی ثبت و توصیف گردید.

 

PROJ P SH ES 1 Layout1 1

 

 

Last modified on پنج شنبه, 18 بهمن 1397 09:21