شنبه, 15 دی 1397 08:22

مراحل مرمت یک ته ستون،(چهارمین ته ستون مرمت شده) در کاخ آپادانا با همکاری تیم حفاظت و مرمت مجموعه میراث جهانی تخت جمشید

photo 2019 01 14 11 29 18

Last modified on دوشنبه, 24 دی 1397 08:25