پنج شنبه, 22 آذر 1397 07:03

ایجاد تفام نامه مشترک میان پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و بانک آینده

به نقل از روابط عمومی مجموعه میراث جهانی تخت جمشید، تفاهم نامه مشترک میان پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و بانک آینده در راستای ایجاد مشارکت و بهره گیری از ظرفیت نهادهای غیر دولتی در حمایت، پشتیبانی و معرفی بهتر ارزش های فاخر محوطه میراث جهانی تخت جمشید و مجموعه حرایم آن منعقد گردید.

از اهداف مهم این یادداشت تفاهم می توان به مواردی همچون: همکاری در توسعه تسهیلات رفاهی و خدمات مجموعه و ارتقای کیفیت بازدید از محوطه های تخت جمشید و  نقش رستم، همکاری در برگزاری رویداد های علمی، فرهنگی و هنری، مشارکت در تولید محتوا، انتشارات و اطلاع رسانی، همکاری در تامین زیرساخت های مورد نیاز مجموعه و هماهنگی، جهت دهی و ساماندهی امور تبلیغات و اطلاع رسانی اشاره کرد.

 حمید فدایی، مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید این تفاهم نامه را گامی نو در راستای ارتقای کمیت و کیفیت بازدید از مجموعه میراث جهانی تخت جمشید قلمداد نمود. سام فرخی، رییس اداره بازارافزایی بانک آینده دیدگاه خود را در این تفاهم نامه رسیدن به آینده ای روشن در راستای معرفی بهتر ارزش های میراث جهانی تخت جمشید اعلام داشت. این تفاهم نامه مدت سه سال اعتبار دارد و بانک آینده به عنوان یک بانک خصوصی ایرانی و حامی فرهنگ و تمدن جهانی، پشتیبانی از برنامه های فرهنگی و مشارکتی مورد توافق طرف ها را بر عهده خواهد گرفت.  

unnamed 4

Last modified on پنج شنبه, 22 آذر 1397 07:13