پنج شنبه, 06 مهر 1396 00:00

ارزیاب یونسکو از مجموعه تاریخی تخت جمشید بازدید کرد

کارشناس یونسکو در ادامه سفر خود که برای بازدید و بررسی آثار و فعالیت های صورت گرفته در مورد پرونده ثبت جهانی محور ساسانی به فارس سفر کرده بود، عصر امروز ششم مهرماه نود و شش، از مجموعه تخت جمشید، نقش رستم و تل آجری بازدید کرد.
وی در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از تخت جمشید در بازدیدی که داشتید؛ چه بود؟ به یک کلمه بسنده کرد و با لبخندی رضایت بخش گفت : پرفکت؛ یعنی عالی و بی نقص
اسعد سیف کارشناس و ارزیاب یونسکو از کارگاههای مرمت، موزه تخت جمشید، کارگاه گنجینه و کاوش آبراهه های تخت جمشید بازدید کرد و در این بازدید محمد حسن طالبیان"معاون میراث فرهنگی کشور"، مصیب امیری "مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس"، مسعود رضایی منفرد "مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید" ، پروفسور کالیری "سرپرست تیم باستان شناسی ایتالیایی در کاوش تل آجری و علیرضا عسگری چاوردی "سرپرست تیم کاوش هیأت ایرانی در تل آجری" نیز حضور داشتند.
ارزیاب یونسکو همچنین از سالن دستاوردهای پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و کتابخانه تخصصی بازدید و با پرسنل این مجموعه دیدار داشت.
در این بازدید معاون میراث فرهنگی کشور ، بازدید کارشناسانی از یونسکو را در خصوص اقدامات صورت گرفته در مجموعه های تاریخی و میراث جهانی همچون تخت جمشید، از آن جهت حائز اهمیت خواند که می توان اذعان داشت؛ متخصصان، پژوهشگران و نیروی کار ایرانی نیز به نوبه خود صاحب فن و دانش کار است و می تواند در تقابل علم و تکنیک با دیگر سایت های جهانی همکاری داشته باشد. محمد حسن طالبیان"معاون میراث فرهنگی کشور" همچنین به طور جداگانه بازدید میدانی از سایر کارگاههای مرمت و کاوش های اخیر آبراهه های زیرزمینی تخت جمشید به عمل آورد و مواردی را در جهت هر چه بهتر شدن نتایج کارهای در دست اقدام، یادآور شد.
منبع: روابط عمومی میراث جهانی تخت جمشید 

photo 2017-10-31 01-42-18

photo 2017-10-31 01-42-31

photo 2017-10-31 01-42-22