دوشنبه, 04 ارديبهشت 1396 00:00

روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشیدخبر داد: چهارمین شماره فصلنامه "پارسه پاسارگاد" منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، موضوعاتی همچون:

سخن سردبیر و یادداشت: به قلم "مهندس مسعود رضایی منفرد" مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشیدو "دکتر حمید فدایی" مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

روی خط خبر: اخبار پایگاه تخت جمشید و پاسارگاد در سه ماهه آخر سال 95

لوتوس: نقش برجسته ی مجلس بارعام/گردشگری روستایی/ درخت بنه یا پسته وحشی مهم ترین گونه گیاهی منطقه پاسارگاد/ نقش بر فرش

یادمان: ویژه استادکاران حفار و باستان شناس تخت جمشید و پاسارگاد

پیشینه: نمونه ای از اقدامات مرمتی در پاسارگاد

دریچه: تکوک شیر غران

چارسو: معرفی معرفی آزمایشگاه پاسارگاد/ سامانه های مدیریت منابع آب دشت مرغاب و پاسارگاد

گنجینه: گل میخ مفرغی و میخ سرطلا، چشم های مصنوعی، بست های آهنی

گزارش: مرمت خمره سفالین هخامنشی/برگزاری دوره آموزشی در ایتالیا

و صفحه آخر : سر تندیس از سنگ لاجورد  

در این شماره،  از نظر مخاطبان خواهد گذشت.

مطالب فصلنامه " پارسه پاسارگاد" در حال حاضر بر روی کانال تلگرام تخت جمشید و پاسارگاد با لینک های@persepolis_world_heritage_site و @pasargadaeworldheritagesite   و سایت میراث جهانی تخت جمشید به آدرس  parse-pasargad.ir قابل مشاهده است.

Last modified on دوشنبه, 04 ارديبهشت 1396 09:45