یکشنبه, 29 اسفند 1395 00:00

به منظور سامان دهی و زیبا سازی ورودی تخت جمشید، طرح پایلوت عملیات محوطه سازی ورودی تخت جمشید به اتمام رسید

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفت: طرح پایلوتمحوطه سازی ورودی تخت جمشبد، در قالب دو پروژه ی عمرانی ، به منظور سامان دهی و زیبا سازی ورودی تخت جمشید با اعتبار نزدیک به 4.000.000.000 ریال به بهره برداری رسید.

 به گزارش روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، مسعود رضایی منفرد گفت : پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و دفتر فنی این پایگاه، برای زیبا سازی، عمران و سامان دهی مسیر ورودی تخت جمشید و محوطه های پیرامون، برنامه ریزی هایی را با حفظ ضوابط حریم میراث جهانی و نظرات کارشناسی شورای راهبردی پایگاه تخت جمشید انجام داده است.

به گفته وی؛ یکی از برنامه ها و اولویت های شورای راهبردی، زیبا سازی و سامان دهی ورودی تخت جمشید است که فاز اول آن در قالب دو پروژه مجزا، از اوایل اسفند ماه آغاز و در آستانه نوروز 96 به بهره برداری رسیده است.

مدیر پایگاه تخت جمشید ادامه داد: پروژه اول شامل سامان دهی محور ورودی و اختصاصی تخت جمشید و با هدف تسطیح و فضا سازی این محور به مساحت 900 متر به اجرا درآمد که در این طرح سه مسیر پیاده رو، مسیر دوچرخه سواری و فضای سبز تعریف شده و اساس کار خشکه چینی با بتن پیش ساخته است.

رضایی منفرد تصریح کرد؛ این پروژه در فاز اول به صورت پایلوت طراحی، ارائه و اجرا گردید که در مراحل بعد مطابق با چگونگی نظر شورای راهبردی سازمان میراث فرهنگی و پایگاه میراث جهانی پارسه- پاسارگاد ، تمامی طول مسیر ورودی تخت جمشید را در بر خواهد گرفت.

وی در ادامه افزود: پروژه دوم این طرح، محوطه سازی فضای تردد گردشگران است که پس از گیت ورودی تخت جمشید و قبل از ورود به سایت قرار دارد و به عنوان فضای انتظار گردشگر تعریف شده است. این پروژه عملیاتی با مساحت 6000 متر مربع انجام گردید تا فضایی در خور گردشگران مجموعه جهانی تخت جمشید ارائه گردد.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفت:  برای سال 96 طرح های عمرانی و سامان دهی متنوعی در دست بررسی است که انتظار می رود اجرایی شدن این طرح ها بتواند تخت جمشید را در ایجاد زیرساخت های مناسب با هدف مرتفع ساختن نیازمندی های سایت تخت جمشید و بازدید کنندگان آن، گامی رو به جلو ببرد.     

منبع: روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید 

2