پنج شنبه, 19 اسفند 1395 00:00

"فراخوان پاکسازی محوطه میراث جهانی تخت جمشید"

 روز جمعه 20اسفندماه، همزمان با روز پاکسازی محوطه پایگاههای میراث جهانی و میراث فرهنگی، در اقدامی نمادین و با حضور جامعه محلی، سمن ها و بخش خصوصی ، محوطه میراث جهانی تخت جمشید در آستانه سال نو پاک‌سازی می‌شود.

از دوستداران طبیعت، انجمن های مردم نهاد و همشهریان دعوت شده است با حضور مؤثر خود؛ در تعاملات مربوط به حفاظت و نگهداری خود آگاه آثار ارزشمند جهانی و ملی مشارکت داشته باشند. امید است که استقبال از بهار همراه با حضورتان  پرشور تر گردد.

مکان: پردیس تخت جمشید- 8 صبح      

روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید