دوشنبه, 24 آبان 1395 00:00

انتقال اشیاء نمایشگاهی از ایتالیا به تخت جمشید

به گزارش روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، 10 شیء باستانی و موزه ای که در اردیبهشت ماه سال جاری برای شرکت در نمایشگاهی با موضوع " شیرها و گاوها در هنر ایران باستان از دوران هخامنشی تا ساسانی" به کشور ایتالیا فرستاده شده بود، با اتمام زمان برگزاری این نمایشگاه  به موزه تخت جمشید برگردانده شد. گفتنی است این نمایشگاه به مدت 3 ماه  در موزه باستان شناسی آکوئیلا در کشور ایتالیا برگزار گردید. این اشیاء شامل: ظرف سنگی با پایه  به شکل پنجه شیر، قسمتی از پای مجسمه پنجه سنگی شیر، سر دیس انسان از سنگ سياه، مجسمه  انسان گاو  (اسفنکس)سنگی فاقد سر، چهار نمونه پنجه شیر از سنگ لاجورد، سر دیس مجسمه به شکل سر گاو و ریتون سفالی بود که تحویل گنجینه موزه تخت جمشید داده شد.

منبع : روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

1

2

3

4

5

7

8

6

9

10