دوشنبه, 03 آبان 1395 00:00

حکم قضایی به قلع و قمع غیرمجاز در حریم درجه یک تخت جمشید اجرا شد

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مرودشت خبر داد:

حکم قضایی به قلع و قمع  غیرمجاز در حریم درجه یک تخت جمشید اجرا شد

 رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مرودشت گفت: در خصوص اتهام فردی دایر به تغییر کاربری و انجام درختکاری در محدوده حریم درجه یک تخت جمشید، حکم قضایی به قلع و قمع در این محدوده صادر و اجرا شد. این در حالی است که  بنا بر نظریه کارشناس رسمی دادگستری تخلف صورت گرفته، موجب تزلزل بنیان آثار تاریخی تخت جمشید شده و ضوابط حریم محوطه میراث جهانی تخت جمشید که دال بر ممنوعیت درختکاری در این محدوده بوده را  زیر پا گذاشته است. براساس ضوابط محوطه ی میراث جهانی تخت جمشید، تمامی محدوده ی حریم درجه یک به دلیل آثار شهر پارسه جدای از تختگاه دارای ارزش تاریخی بوده و باید حفظ و حراست شود. ازاینرو هرگونه عملیات تسطیح، درخت کاری و کندو کاو در آن برای جلوگیری از تخریب آثار ممنوع اعلام گردیده است.

به گزارش روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، سعید صفرزاده با بیان اینکه حفظ ضوابط حریم و عملکرد شایسته نیروهای یگان حفاظت در این مورد بر هیچ کس پوشیده نیست اظهار داشت؛ جا دارد مردم قبل از اینکه علیه تخلفات آنها در مراجع قضایی طرح دعوی شود، به اخطارهای مأموران یگان حفاظت توجه ‌کنند و نسبت به حفظ حریم میراث فرهنگی خود را مسئول بدانند.

وی با بیان اینکه هیچگونه سفارش و مماشات با ساخت و سازهای غیرمجاز وجود ندارد، عنوان کرد: هر گونه تخلف انجام شده در رابطه با حریم محوطه میراث جهانی تخت جمشید، نقش رستم و نقش رجب ، توسط بخش حقوقی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و پایگاه تخت جمشید، پیگیری و در مراجع قضایی مطرح می گردد و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

 صفرزاده از فعال شدن خط 1801 برای گزارش مردمی در خصوص وضعیت تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیر مجاز و کاوش ها و حفاری های غیر قانونی  در شهرستان مرودشت خبر داد و گفت: این سامانه آماده دریافت مشارکت های مردمی در ارتباط با حفظ حریم سه گانه تخت جمشید و ضوابط آن است..

گفتنی است از جمله ضوابط حريم درجه يك تخت جمشید، ممنوعیت احداث هرگونه ساختمان و هر نوع مستحدثات و تاسيسات ،غرس اشجار ، دخل و تصرف در اراضي و هر نوع كندوكاو، نصب پايه هاي چراغ و نظاير آن است .همچنین انجام زراعت در اراضي مزروعي كه آثاري در آن مشهود نيست و در اثر بررسي نيز مشهود نشود بدون كاربرد وسايل مكانيزه  (به شرط سطحی بودن و عدم شخم زنی عمیق) بلا مانع است.

منبع : روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

95/8/1  یکم آبان ماه نود و پنج

 4

 

 

5

 

 

 

Last modified on دوشنبه, 03 آبان 1395 07:33