چهارشنبه, 20 مرداد 1395 00:00

گمانه زنی در حریم درجه دوی محوطه ی میراث جهانی تخت جمشید

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید:

گمانه زنی در حریم درجه  دوی محوطه ی میراث جهانی تخت جمشید  براي ارزیابی محوطه های محدوده طرح عمرانی کارخانه آرد نقش رستم آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید ، مدیر پایگاه در توضیح این خبر اظهار داشت: این کاوش در پی توقف ساخت و ساز سیلوهای بتنی ذخیره گندم در محدوده حریم درجه دوی محوطه میراث جهانی تخت جمشید و نقش رستم رقم خورد تا محوطه های محدوده طرح به صورت دقیق مورد ارزیابی و شناسایی قرار گیرد.

به گفته رضایی منفرد، این در حالی است که پیش از این، و بدون توجه به قوانین مصوب حرائم این محوطه ها و تذکرهای مکرر مأموران یگان حفاظت ،ساخت دو واحد از سیلوها با ارتفاعی بالغ بر 20 متر و قطری در حدود ۱۷ متر در حالی انجام شد که براساس ضوابط، ارتفاع مجاز ساخت و ساز در این منطقه ۸.۵ متر تعریف و تعیین گردیده است.

مدیر پایگاه محوطه ی میراث جهانی تخت جمشید گفت: به دلیل آن که ارتفاع این سیلو بیشتر از ۲۰ متر بود به گونه ای که نه تنها منظر تخت جمشید بلکه نقش رستم را تحت تاثیر خود قرار می داد ادامه ی ساخت آن به جهت تصمیم گیری نهایی و قضایی متوقف شده است. از این رو پایگاه میراث جهانی تخت جمشید چالش پیش رو را با تدابیری که به تأیید شورای فنی این پایگاه نیز رسیده است، دنبال می کندو همزمان تمام جنبه های حقوقی موضوع تا کسب نتیجه ی دلخواه و رفع تجاوز به حریم فضایی محوطه ی تخت جمشید و نقش رستم در حال پیگیری جدی است.

وی در ادامه افزود: در راستای حل مشکل ایجاد شده و در گام نخست عملیات ژئوفیزیک که یک برنامه پیشرفته باستان شناختی محسوب می شود و در آن بدون آنکه خاک برداری و یا کاوش انجام شود، تصاویر مورد نیاز از لایه های مختلف منطقه ثبت و ضبط می شود، در محل ساخت سیلوها انجام و نتایج آن برداشت شده است.

همچنین عملیات گمانه زنی و کاوش به منظور تکمیل و راستی آزمایی داده های ژئوفیزیک و شناخت بهتر از کیفیت لایه های زمین شناسی و باستانی احتمالی در محل ساخت سیلوهای ذخیره گندم و محدوده طرح عمرانی کارخانه آرد نقش رستم، از تاریخ 10 مرداد ماه توسط یک گروه کاوش مجرب به سرپرستی آقای دکتر افشین یزدانی که شناخت خوبی از چشم انداز فرهنگی و کیفیت لایه های باستانی منطقه دارد و با نظارت علی احمدی کارشناس سازمان و همچنین آقای دکتر ناصر نوروز زاده چگینی مشاور علمی- راهبردی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید آغاز گردیده و تا دهم شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

منبع : روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

تاریخ خبر : 95/5/13

Last modified on چهارشنبه, 20 مرداد 1395 08:21