دوشنبه, 04 آبان 1394 00:00

پژوهش های کاربردی پیرامون طرح های تفصیلی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید ارائه گردید.

پژوهشگران در جلسه ای طرح ها و ایده های پژوهشی خود را نزد اعضا شورای فنی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید ارائه دادند تا دست آورد های طرح ها مورد بررسی قرار گیرد.          

به گزارش روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید،  دست آوردهای طرح های پژوهشی ارائه گردید تا این طرح ها پس از تأیید شورای فنی ، در سال جاری عملی و ادامه یابد.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، در این باره  با تآکید بر اینکه حوزه پژوهش ، حوزه پر چالشی است ، اظهار داشت نمی توان در حوزه میراث فرهنگی فرآیند پژوهش را فرآیندی فرعی تصور کرد بلکه دیدگاه پژوهش محور می تواند به عنوان بازویی توانمند ، این حوزه را تقویت و پشتیبانی نماید.

مسعود رضایی منفرد با تأکید بر انجام اقدامات حفاظتی، مرمتی و باستان شناسی و حفظ و نگهداری سایت های تاریخی همچون تخت جمشید بر اساس دانش های میان رشته ای و پژوهش محور، اضافه کرد، پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از بدو شکل گیری سعی داشته است، فرآیند حفظ و نگهداری از بنای تاریخی تخت جمشید و حرائم آن را به گونه ای جلو ببرد که ضمن ایجاد یک فضای پژوهشی سازنده ، به موازات رشد تولیدات علمی ، اقدامات پیشنهادی و عملی برای ارتقاء سطح حفاظت ، مرمت، نگهداری آن را ، متناسب با رویه های رایج در عرصه های بین المللی انجام داده که کمتر ، نیاز به بازنگری داشته باشد.

رضایی منفرد در زمینه بستر سازی طرح های پژوهشی گفت ، از میان طرح های پیشنهادی در سال 94 به پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، و همچنین نیاز سنجی این پایگاه در خصوص پژوهش هایی که در اولویت اجرا قرار داشتند، پس از مصاحبه های مختلف در شورای فنی، هشت طرح شاخص به تصویب رسید که حوزه های مختلف را شامل می شود.

این طرح های پژوهشی که با عناوین " طرح حفاظت و نگهداری از مجموعه بناهای برزن جنوبی" ، " ایجاد بانک اطلاعاتی اشیاء مکشوفه دشت مرودشت" ، "  طراحی موزه فضای باز در سایت صفه تخت جمشید " ، " برداشت سه بعدی و مستند نگاری کاخ تچر با استفاده از تکنولوژی لیزر اسکن سه بعدی" ، تهیه نقشه ژئورفرنس نشانه های حرائم تخت جمشید " ، " تهیه پایگاه داده های مکانی ( GIS  ) " ،        " الزامات طرح حفاظت پیشگیرانه موزه تخت جمشید" و طرح " بررسی گلسنگها "  با توجه به شرح وظایف و نیاز کاری، به پژوهشگران واگذار گردیده بود ، با فرا رسیدن موعد ارائه  نتایج و دست آوردهای طرح های مذکور ،در شورای فنی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، بررسی گردید.

در "طرح حفاظت و نگهداری از مجموعه بناهای برزن جنوبی" با اشاره به موقعیت این مکان آمده است : بخش جنوبی تختگاه ارگ پارسه (تخت جمشید)، حدفاصل تختگاه و آرامگاه منسوب به داریوش سوم، در محدوده‌ای به وسعت 60/000 هزار مترمربع بناهایی واقع شده است. این بناها متشکل از هشت مجموعه ساختمانی بزرگ (A,B,C,D,E,F,G,H) است که در این قسمت صفه‌سازی شده و از طریق معابری به یکدیگر راه دارند. این مجموعه عظیم ساختمانی را برای نخستین بار در سال‌های 1353-1347 علی‌اکبر مختار تجویدی کاوش نموده است.

این تحقیق ضمن معرفی برزن جنوبی ، بنا ها و سازه های موجود در آن، به طور خاص به بررسی ویژگیهای معماری و خصوصیات بناهای واقع در برزن جنوبی، عوامل تهدید کننده و فرسایشی، پرداخته و به برخی از سوالات موجود درباره این بخش از ارگ پارسه پاسخ داده میشود. از اهداف این طرح میتوان به ارائه طرح مرمتی حفاظت و نگهداری در برزن جنوبی ، بررسی علل تخریب در برزن جنوبی و مقایسه با نمونه های مشابه اشاره کرد. پژوهش حاضر به صورت مطالعات کتابخانه ای و عملیات میدانی می باشد.

طرح پژوهشی" ایجاد بانک اطلاعاتی اشیاء مکشوفه دشت مرودشت " تا کنون بیش از 600 شیء بدون شناسنامه را شناسایی کرده که قابلیت ثیت شدن دارند. اطلاعات شناسنامه ای اشیاء ضمن ثبت در نرم افزار، در قسمتی از اثر نیز ثبت می گردد و  بوسیله مواد مرمتی اطلاعات ثبت شده تثبیت می گردد. این طرح پژوهشی به صورت مطالعات کتابخانه ای و عملیات میدانی انجام شده و آموزش نیروی یگان حفاظت مجموعه تخت جمشید به منظور تعیین GPS مکان کشف شئ و یا اثر در کشفیاتی که متعاقباً انجام می گیرد، نیز از برنامه های گنجانده شده ی این طرح پژوهشی است. همچنین این طرح پژوهشی ، می تواند باستان شناسان پایگاه میراث جهانی تخت جمشید را در شناسایی محوطه هایی که در آن شئی کشف گردیده اما مکان آن ثبت و یا شناسایی نشده است، یاری رساند.

در"  طراحی موزه فضای باز در سایت صفه تخت جمشید" باید گفت : هر چند کل فضای محوطه تخت جمشید ، خود به نوعی موزه قلمداد می شود اما هدف این پژوهش، رسیدن به طرحی جامع بوده، تا پس از یک مکان یابی مناسب در جایی از صفه که منظر اثر را، حفظ نماید، نمایش ابزار مرمتی، اشیاء مکشوفه، سایت کاوش روباز، باستان شناسی کودکان و مواردی از این دست، با حداقل دخل و تصرف در حریم منظری و مکانی سایت و حداکثر کاربری، رویدادی فرهنگی ایجاد نماید.

طرح " برداشت سه بعدی و مستند نگاری کاخ تچر با استفاده از تکنولوژی لیزر اسکن سه بعدی" نقشه‌های گرفته‌شده از پلان و نما و برش‌های طولی و عرضی است که از بنای کاخ تچر گرفته شده و عکس‌هایی که می‌تواند برای حفاظت و مرمت به مرمتگران کمک کند. نکته قابل توضیح اینکه برای هر اثری که بخواهد حفاظت شود، به نقشه نیاز است، تا آسیب‌شناسی آن انجام شود. اسکن لیزری ابتدایی‌ترین کاری است که برای هر بنا و مطالعاتش نیاز است. مطالعات باستان‌شناسی و مرمتی این نقشه‌ها کمک می‌کند تا طرح های مرمتی و حفاظتی قابل پیاده شدن باشد.

با اجرای "طرح تهیه نقشه ژئورفرنس از نشانه های حرائم تخت جمشید، نقش رستم و شهر استخر"، امکان کارشناسی و ردیابی موقعیت این نشانه ها بصورت آفلاین و برای اولین بار در ایران برای کارشناسان میراث فرهنگی فراهم گردید.  با اجرای این طرح، بحث تبیین حریم و محدوده های آن تکمیل و علاوه بر کارشناسان، امکان نظارت پیوسته از موقعیت تک تک نشانه ها هم در دفتر کار و هم در محل (فیلد) توسط یگان حفاظت امکان پذیر خواهد بود.

" تهیه پایگاه داده های مکانی ( GIS  ) حریم درجه 1 تخت جمشید " : طرحی است که مطالعات کتابخانه ای آن خاتمه یافته و با شروع مطالعات میدانی و سپس اجرای این طرح پایگاه میراث جهانی تخت جمشید به یک سامانه اطلاعات مکانی، یا جی‌آی‌اس (GIS) مجهز خواهد شد که تصمیم گیری های پایه گذاری شده بر اساس داده های مکانی را پشتیبانی می کند و عملکرد اساسی آن بدست آوردن اطلاعاتی است که از ترکیب لایه‌های متفاوت داده‌ها با روش‌های مختلف و با دیدگاه‌های گوناگون بدست می‌آیند.

" طرح حفاظت پیشگیرانه موزه تخت جمشید" به اجرا ی راهبردها و انجام تمهیدات حفاظتی پیشگیرانه در موزه تخت جمشید و به ویژه گنجینه موزه ، با هدف پایداری و افزایش عمر اشیاء تاریخی می پردازد و با توجه به پایشهای متعدد و استفاده از تجهیزاتی مانند ترموگرافی، رطوبت سنج، دستگاه سنجش حرارت و شناسایی عوامل خطر ساز در موزه ، طرح مقدماتی مدیریت بحران و حفاظت پیشگیرانه موزه تبیین که در صورت توجه به آن ، گام مهمی در جهت حفاظت شایسته تر از اشیاء موزه ای در گنجینه تخت جمشید برداشته خواهد شد.

در طرح " بررسی گل سنگها " که امروزه از مهمترین عوامل تخریب آثار باستانی به شمار می آیند و از طریق وارد کردن آسیب های فیزیکی و شیمیایی موجب تخریب اثر می شوند، سعی شده است ضمن شناسایی انواع گل سنگها،آلاینده ها  و تأثیرات آن بر گل سنگها، چگونگی مقابله با گل سنگها به روش های نوین مانند نانو فناوری پرداخته و محاسن و معایب آن مورد بررسی قرار گیرد.  

به گزارش روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید پس از بحث و بررسی و بیان دیدگاهها و پرسش و پاسخ  و تأیید، و ارائه ای چهار ساعته مقرر گردید،  ضمن تکمیل و اصلاح اطلاعات، پژوهشگران اقدامات انجام شده درخصوص طرح های پژوهشی را جهت در قالب گزارش کار مکتوب، به پایگاه میراث جهانی تخت جمشید نیز ارائه نمایند.

منبع : روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

تاریخ : 94/8/3

                                                                          

Last modified on دوشنبه, 04 آبان 1394 05:38