شنبه, 04 مهر 1394 00:00

نمایشگاه عکس تخت جمشید در ارمنستان گشایش یافت

به مناسبت روز ایکوم اروپا؛

نمایشگاه عکس تخت جمشید در ارمنستان گشایش یافت

نمایشگاه عکس تخت جمشید امروز شنبه 4 مهرماه و به مناسبت روز ایکوم در اروپا با حضور هیاتی از ایران در ارمنستان گشایش یافت.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگی؛ در مراسم گشایش این نمایشگاه در سایت تاریخی ارگونی ایروان چند تن از مقامهای فرهنگی ارمنستان نیزحضور داشتند.

عکس های این نمایشگاه نشان دهنده تاثیر هنر اورارتویی در تخت جمشید است. تصاویر مربوط به اقوام ارمنی هدیه آورنده که به صورت نقش برجسته در آپادانا وجود دارد  نیز در این نمایشگاه شرکت داده شده است.

گفتنی است، اعضای هیات ایرانی شرکت کننده دراین مراسم را سید محمد بهشتی رئیس ایکوم و رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،احمد محیط طباطبایی قائم مقام ایکوم و عضو هیات امنای تخت جمشید،علیرضا قلی نژاد عضو هیات امنای تخت جمشید و عضو هیات اجرایی ایکوم و مسعود رضایی منفرد رئیس پایگاه جهانی تخت جمشیدتشکیل می دهند.

 یادآور می شود ،ارمنی ها سومین گروه هدیه آورنده نوروزی به تخت جمشیدبودند،این گروه 3نفره اسبی بایال و یراق آراسته و دم گره خورده،سبویی با دسته عقاب بسیارآراسته که دسته پیش آن با نوعی آبریز مجهز بوده است را هدیه آورده بودند و توسط حاجبی پارسی هدایت می شدند.