جمعه, 26 مهر 1392 10:48

کلیات شهر استخر

محوطه باستاني شهر استخر در 5 كيلو متري شمال تخت جمشيد از نظر جغرافيايي در موقعيتي ويژه قرار گرفته است. پراهميت ترين راه ارتباطي دشت مرودشت با پاسارگاد و به عبارتي كلي‌تر فارس با مناطق داخلي فلات ايران دره اي نسبتاً كم عرض است كه بستر رودخانه پلوار به‌ شمار مي‌رود .شهر استخر در دهانه ورودي اين دره به مرودشت واقع شده و اين ويژگي از نظر جغرافيايي، موقعيتي برتر در طول حيات استقراري  به آن بخشيده است.

این مقاله در مجموعه مقابل قرار دارد: شهر استخر
جمعه, 26 مهر 1392 08:35

تنگ بلاغی

تنگ بلاغي در جنوب غربي مجموعه ميراث جهاني پاسارگاد قرارگرفته که نزديک به 18 کيلومتر طول دارد و به عنوان يکي از قديمي­ترين گذرگاه­هاي فارس به شمار مي­ آيد. در اين تنگه رود پلوار جريان دارد که اهميت تاريخي و طبيعي تنگه وابسته به همين جريان آبي مي­باشد. از نگاه طبيعي تنگ بلاغي پوشيده از درختان گوناگون و کهنسالي است که قدمت گونه­ اي از آنها همانند درخت بنه به چند هزار سال مي­رسد. این تنگه در دوران هخامنشی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مراکز امپراطوری هخامنشیان را به یکدیگر متصل می ساخته است.

این مقاله در مجموعه مقابل قرار دارد: مجموعه میراث جهانی پاسارگاد