موزه ناتمام پاسارگاد

در حدود سالهاي 1349 پروژه طراحي و ساخت موزه‌اي وسيع كه كاربري­هاي نمايشگاهي ـ فرهنگي را در خود جاي دهد، از سوي وزارت فرهنگ و هنر وقت تعريف شد. وظيفه طراحي معماري اين مجموعه عظيم به مهندسين مشاور امانت و همكاران كه طراح بناهاي فراوان و مهمي در كشور ايران از جمله ميدان و برج آزادي تهران، ساختمان سازمان ميراث فرهنگي كشور، دانشگاه صنعتي شريف تهران، دانشكده مديريت دانشگاه تهران و ... مي­باشند، سپرده شد.

مشاور مذکور در سالهاي 56- 1355 حدود 70 شيت نقشه ارائه داد كه شامل نقشه ­هاي معماري، سازه، تأسيسات و الكتريكي و جزئيات مربوط به هر بخش مي­باشند. همچنين مسير تعريف شده ­اي نيز حركت بازديدكنندگان را به سمت موزه و سپس از موزه به محوطه مشخص مي­ كرد.

نكته جالب توجه كه بسيار مد­نظر معمار موزه بوده است، مخفي نگه­داشتن آن در زير­ زمين و تظاهر متواضعانه اين مجموعه عظيم در برابر آثار پرقدمت محوطه پاسارگاد مي­باشد، به گونه­ ای که تظاهر بيرونی اين مجموعه عظيم به چشم بيننده از بيرون، تنها بصورت تپه ­ای طبيعی که از چشم­ اندازهای عادی آن منطقه به حساب می­ آيد مي­باشد. در اين مجموعه که فضايي فراتر از يک موزه را در خود جای می­دهد، بخش­هاي مختلفي پيش­ بيني شده كه شامل گالري­هاي موزه، گنجينه، سمعي بصري، نمايشگاه موقت، كتابخانه، سالن كنفرانس، نگهباني، تأسيسات و پشتيباني و ... مي­باشد كه در صورت بهره‌برداري، جوابگوي نيازهاي مردم و متخصصين منطقه و كشور خواهد بود.

... طرح اين موزه بصورت يك جعبه بتني T شكل است كه از سه بلوك A،  BوC تشكيل شده و بصورت نيمه مدفون در در زمين طراحي گرديده است. اين مجموعه بصورت Cut Cover طراحي شده كه اين سيستم سازه‌اي به علت جعبه‌اي بودن بصورت ديوار و دال است و بخش­هايي از سازه شامل شالوده ديوارهاي برشي و حتي بخشي از سقف (دال­هاي بتن آرمه سقف) احداث و سازه در همان وضعيت رها گرديده است.

وجود اماكن تاريخي ارزشمند در مجاورت اين موزه مشاور و طراح را وادار نموده است كه تا سرحد امكان ساختمان مذكور را در زمين مدفون نمايد تا سايت­هاي تاريخي مجاور تحت‌الشعاع سازه حجيم بتني مذكور قرار نداشته باشند. از طرف ديگر لزوم ايجاد موزه مذكور در نزديكي سايت تاريخي پاسارگاد جهت حفظ و نگهداري اشياء تاريخي مكشوفه، ساماندهي و مديريت بر مجموعه تاريخي فرهنگي منطقه و داشتن پايگاه فرهنگي و تاريخي دائم و مستقر در منطقه شديداً احساس مي­شود. لذا موضوع بررسي و كنترل طرح قديمي موزه از نظر سازه‌اي و كنترل ظرفيت باربري مقاطع از نظر پايداري، تغيير شكل، نشست و ... مطرح شد و طي قراردادي اين مشاور موظف به تكميل طراحي و محاسبه موزه بزرگ پاسارگاد در شرايط فعلي و با وضع موجود گرديد.

بر اين اساس مطالعات تكميلي، كنترل طرح و محاسبه سازه موزه بزرگ پاسارگاد با توجه به وضع موجود و نقشه­ هاي تهيه شده توسط مهندسين مشاور امانت و همكاران در بخش­هاي زير انجام مي­شود:

1. مطالعات زمين­ شناسي و مهندسي زمين.

الف. مطالعه و شناسايي زمين مربوط به ساختگاه.

ب. مطالع پي، تغيير شكل­پذيري و باربري (Deformation & Bearing)

2. مدل­سازي و تحليل سازه مطابق نقشه­هاي موجود.

3. طراحي و كنترل مقاطع با توجه به نقشه­هاي موجود.

4. تكميل و تهيه نقشه‌هاي اجرايي با توجه به طراحي و محاسبه.

5. بررسي وضع موجود (عيب‌يابي و آسيب‌شناسي سازه اجرا شده موجود)

6. مطالعات هيدرولوژي و هيدروليك

- آب­هاي سطحي

- آب­هاي زيرزميني و جهت جريان آنها.

7. تهيه طرح زه­كشي اطراف موزه و ارائه نقشه‌هاي اجرايي.

8. برآورد عمليات اجرايي كارهاي انجام شده.

9. برآورد عمليات اجرايي كارهاي باقي مانده.

10. ارائه برنامه­كاري CPM در راستاي تكميل و اجراي پروژه.

در حال حاضر با تلاش­ها و پيگيري­هاي مديريت بنياد پژوهشي پارسه ـ پاسارگاد و همكاري اداره ميراث فرهنگي مرودشت، اين پروژه در حال گذراندن مراحل قانوني جهت به اجرا رسيدن است.

دیگر مقاله ها در این مجموعه « محوطه مقدس