کارگروه های پارسه

 • fadaei1

  مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

  دکتر حمید فدائی

  دکتری مرمت آثار تاریخی

   unnamed 1

  مدیر داخلی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

  محمد جواد اولاد حسین

  دانشجوی دکتری زبان های باستانی

     

 • شورای فنی
  علیرضا عسکری چاوردی دکتری باستان شناسی، ریاست دانشگاه هنر
  حسن راهساز پیشکسوت، دکتری حفاظت و مرمت
  احمدعلی اسدی دکتری باستان شناسی
  مسعود رضایی منفرد دانشجوی دکتری مدیریت بحران در حوزه میراث فرهنگی
  امین محمودزاده دانشجوی دکتری حفاظت و مرمت
  عبدالرضا نصیری اصل کارشناس ارشد حفاظت و مرمت
  حمید فدایی دانشجوی دکتری حفاظت و مرمت
  شهرام رهبر دانشجوی ارشد حفاظت و مرمت
  زهرابورکی دانشجوی ارشد معماری
  کورش محمدخانی دکتری ژئوفیزیک
  افشین یزدانی دانشجوی دکتری باستان شناسی
   
  ***
   
  شورای راهبردی
  سید احمد محیط طباطبائی دکتری تاریخ
  علیرضا قلی نژاد پیربازاری دکتری معماری
  مهندس حسین محبعلی پیشکسوت حفاظت و مرمت
  محمد کاظم تابع پیشکسوت میراث فرهنگی کارشناس موزه داری
  علیرضا عسکری چاوردی دکتری باستان شناسی، ریاست دانشگاه هنر
  حسن راهساز پیشکسوت، دکتری حفاظت و مرمت
  احمدعلی اسدی دکتری باستان شناسی
  مسعود رضایی منفرد دانشجوی دکتری مدیریت بحران در حوزه میراث فرهنگی
  مهندس حسین رایتی مقدم پیشکسوت حفاظت و مرمت
  محمد حسن طالبیان دکتری معماری
  ناصر نوروز زاده چگینی دکتری باستان شناسی
  مصیب امیری دکتری باستان شناسی
 • گلناز زارع

  گلناز زارع

   کارشناس کامپیوتر

  مسئول بانک اطلاعاتی

  امور اداری- واحد انفورماتیک

  معصومه عرب پور

  معصومه عرب پور

  کارشناس ارشد حقوق

  مسئول آمار

  مهرناز بردبار

  مهرناز بردبار

  کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

  مسئول کتابخانه

  سارا زارع

  سارا زارع

  کارشناس حسابداری

  بخش حسابداری

  كيهان زارعي

  كيهان زارعي

  کارشناس حسابداری

  بخش حسابداری

  اعظم روستایی

  اعظم روستایی

  کارشناس حسابداری 

  مسئول روابط عمومی

  شیرعلی زارعی

  شیرعلی زارعی

  مسئول تدارکات و پشتیبانی

  جعفر سیاوشی

  جعفر سیاوشی

  انباردار

  رضا احدی

  رضا احدی

 • علی اکبر صادقی

  علی اکبر صادقی

  کارشناس ارشد باستان شناسی

  علی احمدی

  علی احمدی

  کارشناس باستان شناسی

  شهرزاد زارعي

  شهرزاد زارعي

  کارشناسی تاریخ

  مسئول بانک سفال

  وحید بارانی

  وحید بارانی

  کارشناس ارشد  باستان شناسی

  فضل اله حبیبی

  فضل اله حبیبی

  مریم فراست

  مریم فراست

  کارشناس ارشد باستان شناسی دوره تاریخی

 • عليرضا توكلي

  کارشناس مدیریت

  فيروزه سالاري

  کارشناس مرمت و احياء بناهاي تاريخي

  ليلا سادات توكلي

  کارشناس مرمت و احياء بناهاي تاريخي

  هانیه بانکی

  کارشناس مرمت و احياء بناهاي تاريخي

 • مصطفی رخشنده خو

  مصطفی رخشنده خو

  کارشناس ارشد مرمت بناها و آثار تاریخی

  مدیر داخلی مجموعه تاریخی فرهنگی نقش رستم و نقش رجب

  شهرام رهبر

  شهرام رهبر

  کارشناسی ارشد مرمت بناهای تاریخی

  استاد کار درجه 2 هنری

  مریم راهساز

  مریم راهساز

  کارشناس مرمت آثار تاریخی

  سیروس زارع

  سیروس زارع

  استادکار مرمت

  درجه هنری 2

  کهزاد حبیبی

  کهزاد حبیبی

  استادکار مرمت

  درجه هنری 3

  مهرزاد زارع

  مهرزاد زارع

  استادکار مرمت

  درجه هنری 3

  حسن زارع

  حسن زارع

  استادکار مرمت

  درجه هنری 3

  محمدرضا رنجبر

  محمدرضا رنجبر

  استادکار مرمت

  درجه هنری 3

  محمد زارع

  محمد زارع

  استادکار مرمت

  درجه هنری 3

  گل محمد زارع

  گل محمد زارع

  استادکار مرمت

  درجه هنری 3

  سید ابراهیم موسوی

  سید ابراهیم موسوی

  استادکار مرمت

  درجه هنری 3

  علی ضامن خالدیان

  علی ضامن خالدیان

  استادکار مرمت 

  درجه هنری 4

  زینب محتشم

  زینب محتشم

  کارشناس ارشد باستان سنجی

  لیلا رضوی

  لیلا رضوی

  کارشناس مرمت بناهای تاریخی

  سید عبدالمجید عابدی

  سید عبدالمجید عابدی

  کارشناس ارشد مرمت و احیاء بناهای تاریخی

  سید یوسف نجات

  سید یوسف نجات

 • سجاد طهماسبی

  سجاد طهماسبی

  کارشناس عمران

  ابوذر دهقانی

  ابوذر دهقانی

  کارشناس معماری

  علی رفیعی

  علی رفیعی

  تأسیسات برق

  محمد مهدي داداش‌زاده

  محمد مهدي داداش‌زاده

  تأسيسات جوشكاري

  عبداله فلاحي

  عبداله فلاحي

   برق و مخابرات

 • علی اقرء

  علی اقرء

  دانشجوی ارشد برنامه ریزی شهری

  کارشناس عمران

  کارشناس شهرسازی

  زهرا مروتی پور

  مسئول گروه پایش و مستندنگاری