عملکرد گروه اجرایی و عمرانی

گزارش عملكرد گروه اجرائي و عمراني89 -1381

 

رديف

عنوان گزارش

تهيه كننده

سال تهيه

1

پروژه هاي عمراني پايگاه ميراث جهاني پارسه- پاسارگاد

مسعود رضايي منفرد

1381-87

2

گزارش عملكرد گروه اجرايي محوطه ميراث جهاني تخت‌جمشيد

مازيار كاظمي

مسعود رضايي‌منفرد

1381

3

طراحي محيط و منظر تاريخي طبيعي تخت‌جمشيد

فيروزه ساماني

1382

4

بررسي روند ورود بازديدكننده و درآمد حاصل از آن در مجموعه هخامنشي

معصومه عرب‌پور

1382

5

بررسي مشكلات بازديدكننده در سال 82

معصومه عرب‌پور

1382

6

تحليل آماري روند ورود گردشگران ( داخلي و خارجي) و درآمد حاصل از آن مطالعه موردي مجموعه هخامنشي 1381-1376

معصومه عرب‌پور

1382

7

مطالعات طرح بهسازي موزه تخت‌جمشيد و فضاهاي جنبي مورد نياز آن

علي ياوري

1382

8

گزارش عملكرد بنياد پژوهشي پارسه- پاسارگاد از رديف طرح 101034 رياست جمهوري در محوطه‌هاي ميراث جهاني تخت‌جمشيد و پاسارگاد

گروه اجرائي و عمراني

1383

9

خلاصه عملكرد طرح‌هاي پژوهشي و عمراني بنياد پژوهشي پارسه- پاسارگاد در محوطه‌هاي ميراث جهاني تخت‌جمشيد و پاسارگاد

گروه اجرائي و عمراني

1383

10

بررسي ورود بازديدكننده و درآمد حاصل از آن در مجموعه هخامنشي سال 1383

معصومه عرب‌پور

1383

11

بررسي مشكلات بازديدكننده در سال 1383

معصومه عرب پور

1383

12

معرفي كتابخانه تخصصي، پژوهشي تخت‌جمشيد

مهرناز بردبار، زهرا محزون

1384

13

بررسي روند ورود بازديدكننده و درآمد حاصل از آن در شش ماه اول سال 84

معصومه عرب‌پور

1384

14

بررسي روند ورود بازديدكننده و درآمد حاصل از آن در مجموعه هخامنشي سال 1384

معصومه عرب‌پور

1384

15

تحليل آماري روند ورود بازديدكننده و درآمد حاصل از آن در مجموعه هخامنشي

معصومه عرب پور

1385

16

تحليل آماري فرم پرسشنامه در راستاي نظرخواهي به منظور بررسي مشكلات بازديدكننده در نوروز 85

معصومه عرب پور

1385

17

تحليل آماري فرم پرسشنامه در راستاي نظرخواهي به منظور طراحي ايستگاه اطلاع رساني و تابلوهاي تبليغاتي در محوطه خارجي تخت جمشيد از بازديدكننده داخلي

معصومه عرب پور

1385

18

تحليل آماري روند ورود بازديدكننده و درآمد حاصل از آن در مجموعه هخامنشي

معصومه عرب پور

1385

19

تحليل آماري روند حضور بازديدكننده و درآمد حاصل از آن در مجموعه هخامنشي (شش ماهه اول 1386)

معصومه عرب پور

1386

20

گزارش كارگروه اطلاع رساني نوروز 1386

مهرناز بردبار، معصومه عرب پور، گلناز زارع و زهرا محزون

1386

21

تقويم پروژه هاي اجرا شده دفتر برنامه ريزي امور عمراني پايگاه پارسه- پاسارگاد

مسعود رضايي منفرد

1387

22

گزارش كارگروه اطلاع رساني و راهنمايان افتخاري نوروز 87

معصومه عرب‌پور

مهرناز بردبار گلناز زارع

1387

23

گزارش كارگروه اطلاع رساني نوروز 1388

معصومه عرب پور

1388

24

گزارش عملكرد نوروز 1390

گلناز زارع& معصومه عرب پور& مهدي كليايي& زهرا بوركي& شهرام رهبر

1389

 

 

Read 1730 times