عملکرد گروه زمین شناسی و ارکئومتری

گزارش عملكرد گروه زمين شناسي و آركئومتري1384-1382

 

رديف

عنوان گزارش

تهيه كننده

سال تهيه

1 بررسي زمين‌شناختي محوطه ميراث جهاني تخت‌جمشيد، مطالعات سنگ‌شناسي معادن هخامنشي در دشت مرودشت و مجموعه كاخ‌هاي هخامنشي در محوطه ميراث جهاني تخت‌جمشيد اعظم زارع 1381-1382

2

بررسي زمين‌شناختي محوطه ميراث جهاني تخت‌جمشيد سنگ شناسي مقبره ناتمام داريوش سوم، كاخ هديش، كاخ آپادانا، كاخ سه دروازه، كاخ صدستون، كاخ تچر، معدن كوه رحمت و معدن مجدآباد

اعظم زارع

1382

3

بررسي هيدروژئوشيمي و هيدروژئولوژي اطراف تخت‌جمشيد

اعظم زارع

1383

4

كاتالوگ مطالعات سفال نگاري بر روي سفال هاي عيلامي چغازنبيل و هفت تپه و مقايسه آن با سفال‌هاي تخت‌جمشيد

سيد محمد امين امامي

1383

5

بررسي‌هاي آركئوژئوفيزيكي در تخت‌جمشيد پاسارگاد و هفت‌تپه

كوروش محمدخاني

1383

6

بررسي پتانسيل‌هاي معدنكاري در استان فارس

سيدمحمد امين امامي

1383

7

مطالعه سيستم آب در محوطه ميراث جهاني تخت‌جمشيد

اعظم زارع

1384

8

مطالعات آب‌شناسي و تاسيسات مربوطه در محوطه ميراث جهاني تخت‌جمشيد

اعظم زارع

1384

Read 1739 times Last modified on جمعه, 08 شهریور 1392 21:58