عملكرد گروه باستان شناسي

 

گزارش عملكرد گروه باستان شناسي1397-1380

رديف عنوان گزارش تهيه كننده سال تهيه
1 گزارش مغناطيس سنجي سزيم در تخت‌جمشيد رضايي، زارع 1380
2 گزارش مصور عمليات لايروبي كانال هاي آبرو صفه و پژوهش‌هاي مقدماتي ميداني در مجموعه تاريخي تخت‌جمشيد محمدعلي زارع 1381
3 گورستان چشمه تخت‌جمشيد محمدعلي زارع 1381
4 گزارش لايروبي كانال هاي آبرو زيرزميني تختگاه تخت‌جمشيد محمدعلي زارع 1381
5 توسعه حوزه فرمانروايي شاهان محلي فارس محمدتقي عطائي 1382
6 گزارش مقدماتي هيئت مشترك فرانسه- ايران رمي بوشارلا 1382
7 تحليل كمي و كيفي متغيرهاي موجود در نمونه‌هاي سفالين تخت‌جمشيد عليرضا عسكري 1382
8 كاوش در تخت‌جمشيد، گزارش باستان‌شناختي بخشي از عمليات لايروبي كانال‌هاي صفه عليرضا عسكري 1382
9 پرواز بر فراز تنگ بلاغي محمدتقي عطايي 1382
10 شهر شاهنشاهي پارسه كيميا نصيرزاده 1383
11 گزارش كاوش‌هاي باستان‌شناختي در تل موشكي عليرضا عسكري 1383
12 مسجد دوران آغاز اسلامي استخر و مصالح هخامنشي آن احمدعلي اسدي 1383
13 مطالعه مكانيزم استخراج و انتقال سنگ از معادن شناسايي شده تا محوطه تخت‌جمشيد حميد امان اللهي 1383
14 پژوهش‌هاي باستان‌شناسي در دشت مرودشت گروه باستان شناسي 1383
15 پژوهش در مكتوبات جهانگردان و سفرنامه نويسان در رابطه با آثار تاريخي دشت مرغاب و مرودشت شهرزاد زارعي 1383
16 سير تحول خطوط از آغاز تا اسلام معرفي كتيبه‌ها و الواح تختگاه تخت‌جمشيد نگاهي به گل نبشته‌هاي ايلامي تخت‌جمشيد سوسن دوستدار حسيني 1383
17 مستندنگاري كتيبه‌هاي هخامنشي در حوزه تخت‌جمشيد، نقش رستم و پاسارگاد سوسن دوستدار حسيني 1383
18 پروژه بانك سفال و مركز اطلاعات و داده پردازي بنياد پژوهشي پارسه- پاسارگاد محسن زيدي 1383
19 گزارش مقدماتي بررسي‌هاي باستان‌شناختي دره بلاغي محمدتقي عطايي 1383
20 گزارش مقدماتي كاوش‌هاي هيات مشترك ايران- فرانسه در تنگ بلاغي، فارس محمدتقي عطايي، رمي بوشارلا 1383
21 گزارش پيمايش هاي مغناطيس سنجي در محوطه هاي باستاني پيرامون تخت جمشيد بابك امين پور 1383-84
22 بازنگري در پلكان كاخ اردشير سوم در پارسه افشين يزداني 1384
23 آتشكده‌هاي باستاني در پرتو كاوش‌هاي "مل هيرم" افشين يزداني 1384
24 مطالعه و بررسي مردم شناسي تنگ بلاغي شهرزاد زارعي 1384
25 گزارش مقدماتي كاوش‌هاي نجات‌بخشي هيات مشترك ايران- آلمان در تنگ بلاغي فارس محمد تقي عطايي، ارنست پرسيكا 1384
26 بررسي قبور كوه رحمت گورستان خرسنگي محوطه 88 تنگ بلاغي بررسي و معرفي شواهدي از استقرارگاههاي ادوار مختلف اسلامي در تنگ بلاغي محمدجواد جعفري 1384
27 كاوش هاي باستان‌شناسي نجات بخشي در دره بلاغي گزارش مقدماتي كاوش در محوطه 64 علي اسدي، باربارا كائيم 1384
28 گزارش پيمايش ژئوفيزيكي به روش مغناطيس سنجي در محوطه باستاني تنگه بلاغي(محوطه هاي 64-76-77) بابك امين پور 1384
29 گزارش مقدماتي فصل دوم كاوشهاي نجات بخشي هيات مشترك ايران- فرانسه؛ محوطه 34 تنگ بلاغي محمد تقي عطايي و رمي بوشارلا 1385
30 بررسي دشت مرودشت فارس(هيئت مشترك ايران- فرانسه) رمي بوشارلا& محمد فيض خواه 1385
31 گزارش پيمايش ژئوفيزيكي به روش مغناطيس سنجي در محوطه باستاني تنگه بلاغي- پاسارگاد(محوطه 131) بابك امين پور 1385
32 پروژه بررسي باستان شناسيب دشت مرودشت افشين يزداني 1386
33 گزارش مقدماتي هيات بررسي ايراني- آمريكايي در ناحيه كربال و دره داريون دشت مرودشت- استان فارس توبين هارتنل- علي اسدي 1386
34 بررسي و گمانه زني در منطقه پاسارگاد گزارش مقدماتي هيات باستان شناسي مشترك ايراني- فرانسوي رمي بوشارلا، كوروش محمدخاني 1386
35 تهيه نقشه اجرائي حريم درجه يك دو و سه محوطه ميراث جهاني تخت جمشيد و نقش رستم افشين يزداني 1386
36 بحثي پيرامون استقرارگاههاي هخامنشي ناحيه تخت جمشيد با تمركز بر كاوش محوطه دولت آباد مرودشت احمدعلي اسدي 1386
37 گزارش مقدماتي بررسي هاي آزمايشي آركئوژئوفيزيك در محوطه دهانه غلامان- سيستان كوروش محمدخاني 1387
38 گزارش مقدماتي بررسي باستان شناختي رودخانه پلوار احمدعلي اسدي 1387
39 گزارش خاكبرداري محوطه باختري پاركينگ عمومي تخت جمشيد(محل ايجاد سرويس هاي بهداشتي) افشين يزداني 1387
40 گزارش بررسي باستان شناختي در دشت مرودشت(فصل پنجم) كوروش محمدخاني& رمي بوشارلا 1387
41 از كاخ تا شهر، نگرش يكپارچه چندرشته اي به تخت جمشيد و شهر پارسه پژوهشكده باستان شناسي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري فارس، پايگاه پژوهشي پارسه- پاسارگاد، دانشگاه بولونيا، موسسه ايسيائو، ايتاليا 1387
42 پژوهش و بررسي در كانال و ابراهه هاي تخت جمشيد با تكيه بر مطالعات و شواهد باستان شناختي اباذر شبيري 1388
43 مستندات بازنگري و تهيه نقشه اجرايي حريم درجه يك و دو به همراه تبيين حريم درجه سه(چشم انداز) تخت جمشيد، نقش رستم و شهر استخر افشين يزداني 1388
44 گزارش دومين و آخرين فصل كاوش نجات بخشي سد شهيدآباد/سميان همراه با پژوهش هاي انجام شده بر روي ساختارهاي مشابه در ناحيه پاسارگاد احمدعلي اسدي، رمي بوشارلا 1388
45 بررسي دامنه هاي غربي كوه رحمت(كوه مهر) از ديد باستان شناسي موسي زارع 1389
46 بررسي استحكامات دفاعي و سيستم حفاظتي شهر استخر موسي زارع 1389
47 گزارش بررسی باستان شناسی و بازنگری محوطه های شغا و تیموران حوضه رودخانه کر شهرستان مرودشت وحید بارانی 1393
48 گزارش بررسی و تهیه نقشه باستان شناسی مجموعه نقش رستم وحید بارانی 1397

 

 

Read 2309 times Last modified on سه شنبه, 16 بهمن 1397 07:04