فهرست موضوعي گزارشات

گزارش عملكرد گروه حفاظت و مرمت( دفتر فني) 1389- 1379

رديف

عنوان گزارش

تهيه كننده

سال تهيه

1

گزارش مرمتي

حسن راهساز

1379

2

گزارش مرمتي

حسن راهساز

1380

3

نخستين كارگاه آموزشي كنوانسيون ميراث جهاني راهبردهاي عملي ثبت آثر در فهرست ميراث جهاني

سپيده امين‌زاده

1381

4

مستندسازي و آسيب‌نگاري آرامگاه كوروش كبير(پاسارگاد)

مجدالدين‌رحيمي

1381

5

گزارش مرمتي

حسن راهساز

1381

6

گزارش مرمتي كتيبه ساساني تنگ براق اقليد

حسن راهساز

1381

7

مستندسازي  و تهيه گزارش ادواري از پلكان ورودي ضلع غربي كاخ تچر

حميد محمدنژاد،

جواد رحمتي،
روح‌الله‌باقري‌نسب، محمدعلي كبيري

1381

8

بررسي و مطالعه روش‌هاي حفاظت فيزيكي در مجموعه تخت‌جمشيد

مهدي جلايري

1381

9

بررسي شيوه‌هاي معدنكاري، حجاري و مرمت سنگ در معماري هخامنشي آسيب‌نگاري و مطالعه بر روي آسيبهاي وارده بر نقوش پلكان شمالي و شرقي آپادانا بررسي و مطالعه كانال هاي آب‌گذردرمعماري هخامنشي‌دوره‌بندي تاريخي، جمع‌آوري و بررسي دخالت‌هاي صورت‌گرفته در تخت‌جمشيد و محوطه‌هاي اطراف بررسي مقدماتي رنگدانه‌هاي به كار رفته در تزيين نقوش برجسته آرامگاه داريوش اول در نقش رستم

اميد عودباشي، امين محمودزاده

1381

10

كنترل فرساينده‌هاي زيست محيطي(گلسنگ‌ها)

اميررضا مقدم

1381

11

گزارش كشف شيئ لاجورد در حفاريهاي علمي آبراهه‌هاي صفه تخت‌جمشيد

حسن راهساز

1381

12

مطالعه و بررسي مرمت هاي انجام شده با ملات ماسه سيمان در محوطه تاريخي تخت‌جمشيد

ناهيد هراتي

1381

13

طرح ساماندهي و راه‌اندازي آزمايشگاه و كارگاه مرمت

محمد مرتضوي، غفار حاتمي

1381

14

گزارش مرمتي نقش برجسته اردشير اول تنگاب فيروزآباد

حسن راهساز

1381

15

گزارش مرمتي

حسن راهساز

1382

16

تعميرات دوره هخامنشي

مريم‌آقائي،

ليلااكرمي

1382

17

استحكام بخشي سنگ‌هاي تاريخي

اميررضا پور مقدم

1382

18

بررسي مشكلات موجود در موزه تخت‌جمشيد

مسلم‌ميش مست، حسين مهديان

1382

19

آسيب‌شناسي سفال‌هاي منسوب به دوره هخامنشي گنجينه موزه تخت‌جمشيد

امين جمشيدپور

1382

20

آسيب نگاري و بررسي صفه تخت‌جمشيد

ليلا بني‌اسد آزادي،

ميترا بهادري

1382

21

بررسي مختصر شرايط برنزه‌هاي موزه تخت‌جمشيد

نوشين كاوياني

1382

22

تدوين مرمت‌هاي كاخ شورا دروازه شمالي

شهرام رهبر

1382

23

نگاهي به عمليات صورت گرفته در دوره هرتسفلد از تاريخ 1310تا 1313

كمال بهبودي

1382

24

بررسي آسيب‌هاي وارده به نقش سرستون گاو در آرامگاه داريوش اول

مجيد اياسي

1382

25

تاثير مخرب نمك‌هاي محلول بر روي سنگ‌هاي آهكي محوطه ميراث جهاني تخت‌جمشيد

يدالله كيائي

1382

26

كارگاه مولاژ

سعيد رحمتي

1382

27

طرح مديريت محوطه نامزد ميراث جهاني پاسارگاد

محمدرضا بذل جو، اميررضاپور مقدم ، سپيده امين زاده، عبدارضا‌برق‌دهنده

1382

28

مطالعه و بررسي خشت و معماري خشتي در دوره هخامنشيان ( شوش، هگمتانه، تخت جمشيد، دهانه غلامان)

مهدي كليايي

1383

29

گزارش مرمتي مجموعه هخامنشي(تخت جمشيد، نقش رستم، پاسارگاد)

گروه‌حفاظت‌و مرمت(بخش دفتر فني)

1383

30

مطالعه و بررسي خشت و معماري خشتي در دوره هخامنشي ( شوش،  هگمتانه، تخت جمشيد، دهانه غلامان ) هگمتانه

مهدي كليايي

1383

31

جستاري بر ريخت‌شناسي خشت در معماري هخامنشي

مهدي كليايي

1383

32

مطالعه و بررسي خشت و معماري خشتي در دوره هخامنشي  ( شوش، هگمتانه، تخت جمشيد، دهانه غلامان) دهانه غلامان

مهدي كليايي

1383

33

بررسي آسيب‌هاي وارده كاربرد ملات ماسه سيمان در مرمت آثار سنگي تخت جمشيد

ناهيد هراتي اردستاني

1383

34

مطالعه و بررسي خشت و معماري خشتي در دوره هخامنشي (شوش، هگمتانه، تخت جمشيد، دهانه غلامان) شوش

مهدي كليايي

1383

35

نگرشي بر معماري آبي رودخانه كر( و دخل و تصرف‌هاي صورت گرفته در بندامير، بند فيض آباد و بند تيلكان)

 

1383

36

طرح مرمتي آجرهاي لعابدار هخامنشي

بهناز ايزدي، ماندانا پورضرغام

1383

37

مطالعه و بررسي تاريخچه آجرهاي لعابدار هخامنشي

ناهيد هراتي اردستاني

1383

38

گزارش كارگاههاي حفاظت اضطراري كاخ صدستون سيمان و برگشت پذيري در آثار سنگي تخت‌جمشيد

شهرام رهبر استادكار مرمتي: علي ضامن خالديان

1383

 

39

خشت و معماري خشتي در دوره ايلامي(شوش، هفت تپه، تپه دهنو) شوش

مهدي كليايي

1383

40

خشت و معماري خشتي در دوره ايلامي( شوش، هفت تپه، تپه دهنو) هفت تپه و تپه دهنو

مهدي كليايي

1383

41

مستند سازي وضعيت موجود رنگ‌هاي به كار رفته در آرامگاه داريوش اول

مجدالدين رحيمي

1383

42

مستندسازي طرح مرمتي و حفاظتي مقبره داريوش كبير

مجدالدين رحيمي

1383

43

شناسنامه مرمتي ته ستون هاي كاخ صدستون

شهرام رهبر

1383

44

مرمت خمره سفالين مربوط به تنگ بلاغي

رضا شيخ‌الاسلامي

1383

45

شرح اصطلاحات و واژه هاي مورد استفاده در كارگاههاي مرمت سنگ مجموعه تخت‌جمشيد

شهرام رهبر

1383

46

آرامگاه هخامنشي ملقب به گور دختر

گروه حفاظت و مرمت( بخش دفتر فني)

1383

47

دوره‌هاي تعميراتي و مرمتي مجموعه تخت جمشيد

شهرام رهبر

1383

48

مطالعه، شناخت و آسيب شناسي مجموعه برزن جنوبي

مهدي جلايري خياباني

1383

49

خشت و معماري خشتي در دوره هخامنشي( شوش، تخت جمشيد، هگمتانه، دهانه غلامان)

مهدي كليائي

1383

50

مطالعه و بررسي تاريخچه آجرهاي لعابدار هخامنشي

ناهيد هراتي اردستاني

1383

51

طرح مرمتي آجرهاي لعابدار هخامنشي

بهناز ايزدي،

ماندانا پورضرغام

1383

52

مطالعه، شناخت و بررسي مجموعه كاخ هاي برزن جنوبي
(محوطه ميراث جهاني تخت‌جمشيد)

مهدي جلايري خياباني

1384

53

گزارش حفاظت و مرمت آرامگاه ناتمام منسوب به داريوش سوم

مهدي جلايري خياباني

1384

54

گزارش مقدماتي مرمت هاي دفتر فني

شهرام رهبر

1384

55

مجموعه كاخ هاي محوطه برزن جنوبي

مهدي جلايري خياباني

1384

56

طرح مرمت، حفاظت و ساماندهي مجموعه كاخ هاي برزن جنوبي در محوطه ميراث جهاني تخت‌جمشيد

مهدي جلايري خياباني

1384

 

57

گزارش مرمت و حفاري‌هاي اشميت در تخت‌جمشيد

شهرام رهبر

1384

58

گزارش مرمت ته ستون( محور A  شماره 6 )

شهرام رهبر

1384

59

گزارش مرمت دروازه شمال شرقي صدستون كاخ صد ستون

شهرام رهبر

1384

60

مطالعات فني مواد و مصالح به كاررفته در محوطه ميراث جهاني تخت‌جمشيد

ناهيد هراتي اردستاني

1384

61

گزارش عملكرد لايروبي آبروهاي تخت‌جمشيد

رضا شيخ الاسلامي

1384

62

گزارش اجرائي گروه حفاظت و مرمت تخت جمشيد در سال 1384

گروه حفاظت و مرمت

1384

63

ساماندهي موزه تخت جمشيد

عباسعلي بردبار

1385

64

Naqsh-e- rostam re- Visited

Hassan Rahsaz, Alexander nagel

 

65

طرح حفاظت و مرمت دروازه شرقي ضلع شمالي كاخ صدستون

گروه حفاظت و مرمت

1389

گزارش عملكرد گروه معماري1384-1381

 

رديف

عنوان گزارش

تهيه كننده

سال تهيه

1

گزارش اوليه پلان مديريت مجموعه تاريخي تخت جمشيد به همراه جلگه طبيعي مرودشت و آثار تاريخي آن جهت ثبت در ليست فهرست ميراث جهاني

افسانه سلطاني، حسين عباسي مهر، سعيد رحمتي

1381

2

بررسي عناصر معماري در محوطه تاريخي چغازنبيل

حسين عباسي‌مهر، افسانه سلطاني

1382

3

طراحي مسير بازديدكنندگان مجموعه تخت‌جمشيد

افسانه سلطاني،

حسين عباسي‌مهر، سعيد رحمتي

1382

4

احياء چادرهاي مجموعه پرديس، طراحي پاركينگ مجموعه تاريخي نقش رجب، طراحي‌هاي مختلف در محوطه تاريخي، بررسي گونه‌شناسي(تيپولوژي) كاخ در معماري هخامنشي، بررسي عناصر معماري در محوطه تاريخي چغازنبيل، بررسي گونه‌شناسي( تيپولوژي) معابد در محوطه چغازنبيل، بررسي گونه‌شناسي(تيپولوژي) ناودان‌هاي زيگورات چغازنبيل

زهرا بوركي،

افسانه سلطاني،

حسين عباسي مهر

1382

5

فاز 2 طراحي مسير: از ميدان تا تخت‌جمشيد، فاز 3 طراحي مسير: برزن جنوبي، طراحي‌هاي مختلف در محوطه،(اجراي چايخانه تخت‌جمشيد- احياء چايخانه نقش رستم- طراحي خوابگاه كارشناسان بنياد- طراحي و اجراء نمايشگاه بنياد)

حسين عباسي‌مهر،

افسانه سلطاني، زهرا بوركي

1383

6

طراحي جاده اختصاصي تخت جمشيد

حسين عباسي مهر، افسانه سلطاني، الهام زارع، آيت الله آزادگان

1383

7

احياي چادرهاي پرديس، طراحي پاركينگ نقش رجب، طراحي هاي مختلف در محوطه، طراحي داخلي راهروي پژوهشكده براي نمايشگاه موقت

افسانه سلطاني، حسين عباسي مهر

1383

8

اجراي مسير بازديد در تخت جمشيد، طراحي باغ خريداري شده توسط بنياد پژوهشي پارسه- پاسارگاد، طراحي گيت هاي الكترونيك ورودي تخت جمشيد، طراحي سرويس هاي بهداشتي در پرديس و تخت جمشيد

حسين عباسي مهر، افسانه سلطاني

1384

9

طرح توسعه موزه تخت جمشيد

حسين عباسي مهر، افسانه سلطاني

1384

 

گزارش عملكرد گروه باستان شناسي1389-1380

 

رديف

عنوان گزارش

تهيه كننده

سال تهيه

1

گزارش مغناطيس سنجي سزيم در تخت‌جمشيد

رضايي، زارع

1380

2

گزارش مصور عمليات لايروبي كانال هاي آبرو صفه و پژوهش‌هاي مقدماتي ميداني در مجموعه تاريخي تخت‌جمشيد

محمدعلي زارع

1381

3

گورستان چشمه تخت‌جمشيد

محمدعلي زارع

1381

4

گزارش لايروبي كانال هاي آبرو زيرزميني تختگاه تخت‌جمشيد

محمدعلي زارع

1381

5

توسعه حوزه فرمانروايي شاهان محلي فارس

محمدتقي عطائي

1382

6

گزارش مقدماتي هيئت مشترك فرانسه- ايران

رمي بوشارلا

1382

7

تحليل كمي و كيفي متغيرهاي موجود در نمونه‌هاي سفالين تخت‌جمشيد

عليرضا عسكري

1382

8

كاوش در تخت‌جمشيد، گزارش باستان‌شناختي بخشي از عمليات لايروبي كانال‌هاي صفه

عليرضا عسكري

1382

9

پرواز بر فراز تنگ بلاغي

محمدتقي عطايي

1382

10

شهر شاهنشاهي پارسه

كيميا نصيرزاده

1383

11

گزارش كاوش‌هاي باستان‌شناختي در تل موشكي

عليرضا عسكري

1383

12

مسجد دوران آغاز اسلامي استخر و مصالح هخامنشي آن

احمدعلي اسدي

1383

13

مطالعه مكانيزم استخراج و انتقال سنگ از معادن شناسايي شده تا محوطه تخت‌جمشيد

حميد امان اللهي

1383

14

پژوهش‌هاي باستان‌شناسي در دشت مرودشت

گروه باستان شناسي

1383

15

پژوهش در مكتوبات جهانگردان و سفرنامه نويسان در رابطه با آثار تاريخي دشت مرغاب و مرودشت

شهرزاد زارعي

1383

16

سير تحول خطوط از آغاز تا اسلام معرفي كتيبه‌ها و الواح تختگاه تخت‌جمشيد نگاهي به گل نبشته‌هاي ايلامي تخت‌جمشيد

سوسن دوستدار حسيني

1383

17

مستندنگاري كتيبه‌هاي هخامنشي در حوزه تخت‌جمشيد، نقش رستم  و پاسارگاد

سوسن دوستدار حسيني

1383

18

پروژه بانك سفال و مركز اطلاعات و داده پردازي بنياد پژوهشي پارسه- پاسارگاد

محسن زيدي

1383

19

گزارش مقدماتي بررسي‌هاي باستان‌شناختي دره بلاغي

محمدتقي عطايي

1383

20

گزارش مقدماتي كاوش‌هاي هيات مشترك ايران- فرانسه در تنگ بلاغي، فارس

محمدتقي عطايي، رمي بوشارلا

1383

21

گزارش پيمايش هاي مغناطيس سنجي در محوطه هاي باستاني پيرامون تخت جمشيد

بابك امين پور

1383-84

22

بازنگري در پلكان كاخ اردشير سوم در پارسه

افشين يزداني

1384

23

آتشكده‌هاي باستاني در پرتو كاوش‌هاي "مل هيرم"

افشين يزداني

1384

24

مطالعه و بررسي مردم شناسي تنگ بلاغي

شهرزاد زارعي

1384

25

گزارش مقدماتي كاوش‌هاي نجات‌بخشي هيات مشترك ايران- آلمان در تنگ بلاغي فارس

محمد تقي عطايي، ارنست پرسيكا

1384

26

بررسي قبور كوه رحمت گورستان خرسنگي محوطه 88 تنگ بلاغي بررسي و معرفي شواهدي از استقرارگاههاي ادوار مختلف اسلامي در تنگ بلاغي

محمدجواد جعفري

1384

27

كاوش هاي باستان‌شناسي نجات بخشي در دره بلاغي گزارش مقدماتي كاوش در محوطه 64

علي اسدي، باربارا كائيم

1384

28

گزارش پيمايش ژئوفيزيكي به روش مغناطيس سنجي در محوطه باستاني تنگه بلاغي(محوطه هاي 64-76-77)

بابك امين پور

1384

29

گزارش مقدماتي فصل دوم كاوشهاي نجات بخشي هيات مشترك ايران- فرانسه؛ محوطه 34 تنگ بلاغي

محمد تقي عطايي و رمي بوشارلا

1385

30

بررسي دشت مرودشت فارس(هيئت مشترك ايران- فرانسه)

رمي بوشارلا& محمد فيض خواه

1385

31

گزارش پيمايش ژئوفيزيكي به روش مغناطيس سنجي در محوطه باستاني تنگه بلاغي- پاسارگاد(محوطه 131)

بابك امين پور

1385

32

پروژه بررسي باستان شناسيب دشت مرودشت

افشين يزداني

1386

33

گزارش مقدماتي هيات بررسي ايراني- آمريكايي در ناحيه كربال و دره داريون دشت مرودشت- استان فارس

توبين هارتنل- علي اسدي

1386

34

بررسي و گمانه زني در منطقه پاسارگاد گزارش مقدماتي هيات باستان شناسي مشترك ايراني- فرانسوي

رمي بوشارلا، كوروش محمدخاني

1386

35

تهيه نقشه اجرائي حريم درجه يك دو و سه محوطه ميراث جهاني تخت جمشيد و نقش رستم

افشين يزداني

1386

36

بحثي پيرامون استقرارگاههاي هخامنشي ناحيه تخت جمشيد با تمركز بر كاوش محوطه دولت آباد مرودشت

احمدعلي اسدي

1386

37

گزارش مقدماتي بررسي هاي آزمايشي آركئوژئوفيزيك در محوطه دهانه غلامان- سيستان

كوروش محمدخاني

1387

38

گزارش مقدماتي بررسي باستان شناختي رودخانه پلوار

احمدعلي اسدي

1387

39

گزارش خاكبرداري محوطه باختري پاركينگ عمومي تخت جمشيد(محل ايجاد سرويس هاي بهداشتي)

افشين يزداني

1387

40

گزارش بررسي باستان شناختي در دشت مرودشت(فصل پنجم)

كوروش محمدخاني& رمي بوشارلا

1387

41

از كاخ تا شهر، نگرش يكپارچه چندرشته اي به تخت جمشيد و شهر پارسه

پژوهشكده باستان شناسي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري فارس، پايگاه پژوهشي پارسه- پاسارگاد، دانشگاه بولونيا، موسسه ايسيائو، ايتاليا

1387

42

پژوهش و بررسي در كانال و ابراهه هاي تخت جمشيد با تكيه بر مطالعات و شواهد باستان شناختي

اباذر شبيري

1388

43

مستندات بازنگري و تهيه نقشه اجرايي حريم درجه يك و دو به همراه تبيين حريم درجه سه(چشم انداز) تخت جمشيد، نقش رستم و شهر استخر

افشين يزداني

1388

44

گزارش دومين و آخرين فصل كاوش نجات بخشي سد شهيدآباد/سميان همراه با پژوهش هاي انجام شده بر روي ساختارهاي مشابه در ناحيه پاسارگاد

احمدعلي اسدي، رمي بوشارلا

1388

45

بررسي دامنه هاي غربي كوه رحمت(كوه مهر) از ديد باستان شناسي

موسي زارع

1389

46

بررسي استحكامات دفاعي و سيستم حفاظتي شهر استخر

موسي زارع

1389

 

گزارش عملكرد گروه زمين شناسي و آركئومتري1384-1382

 

رديف

عنوان گزارش

تهيه كننده

سال تهيه

1

.بررسي زمين‌شناختي محوطه ميراث جهاني تخت‌جمشيد سنگ شناسي مقبره ناتمام داريوش سوم، كاخ هديش، كاخ آپادانا، كاخ سه دروازه، كاخ صدستون، كاخ تچر، معدن كوه رحمت و معدن مجدآباد

اعظم زارع

1382

2

بررسي هيدروژئوشيمي و هيدروژئولوژي اطراف تخت‌جمشيد

اعظم زارع

1383

3

كاتالوگ مطالعات سفال نگاري بر روي سفال هاي عيلامي چغازنبيل و هفت تپه و مقايسه آن با سفال‌هاي تخت‌جمشيد

سيد محمد امين امامي

1383

4

بررسي‌هاي آركئوژئوفيزيكي در تخت‌جمشيد پاسارگاد و هفت‌تپه

كوروش محمدخاني

1383

5

بررسي پتانسيل‌هاي معدنكاري در استان فارس

سيدمحمد امين امامي

1383

6

مطالعه سيستم آب در محوطه ميراث جهاني تخت‌جمشيد

اعظم زارع

1384

7

مطالعات آب‌شناسي و تاسيسات مربوطه در محوطه ميراث جهاني تخت‌جمشيد

اعظم زارع

1384

 

گزارش عملكرد گروه اجرائي و عمراني89 -1381

 

رديف

عنوان گزارش

تهيه كننده

سال تهيه

1

پروژه هاي عمراني پايگاه ميراث جهاني پارسه- پاسارگاد

مسعود رضايي منفرد

1381-87

2

گزارش عملكرد گروه اجرايي محوطه ميراث جهاني تخت‌جمشيد

مازيار كاظمي

مسعود رضايي‌منفرد

1381

3

طراحي محيط و منظر تاريخي طبيعي تخت‌جمشيد

فيروزه ساماني

1382

4

بررسي روند ورود بازديدكننده و درآمد حاصل از آن در مجموعه هخامنشي

معصومه عرب‌پور

1382

5

بررسي مشكلات بازديدكننده در سال 82

معصومه عرب‌پور

1382

6

تحليل آماري روند ورود گردشگران ( داخلي و خارجي) و درآمد حاصل از آن مطالعه موردي مجموعه هخامنشي 1381-1376

معصومه عرب‌پور

1382

7

مطالعات طرح بهسازي موزه تخت‌جمشيد و فضاهاي جنبي مورد نياز آن

علي ياوري

1382

8

گزارش عملكرد بنياد پژوهشي پارسه- پاسارگاد از رديف طرح 101034 رياست جمهوري در محوطه‌هاي ميراث جهاني تخت‌جمشيد و پاسارگاد

گروه اجرائي و عمراني

1383

9

خلاصه عملكرد طرح‌هاي پژوهشي و عمراني بنياد پژوهشي پارسه- پاسارگاد در محوطه‌هاي ميراث جهاني تخت‌جمشيد و پاسارگاد

گروه اجرائي و عمراني

1383

10

بررسي ورود بازديدكننده و درآمد حاصل از آن در مجموعه هخامنشي سال 1383

معصومه عرب‌پور

1383

11

بررسي مشكلات بازديدكننده در سال 1383

معصومه عرب پور

1383

12

معرفي كتابخانه تخصصي، پژوهشي تخت‌جمشيد

مهرناز بردبار، زهرا محزون

1384

13

بررسي روند ورود بازديدكننده و درآمد حاصل از آن در شش ماه اول سال 84

معصومه عرب‌پور

1384

14

بررسي روند ورود بازديدكننده و درآمد حاصل از آن در مجموعه هخامنشي سال 1384

معصومه عرب‌پور

1384

15

تحليل آماري روند ورود بازديدكننده و درآمد حاصل از آن در مجموعه هخامنشي

معصومه عرب پور

1385

16

تحليل آماري فرم پرسشنامه در راستاي نظرخواهي به منظور بررسي مشكلات بازديدكننده در نوروز 85

معصومه عرب پور

1385

17

تحليل آماري فرم پرسشنامه در راستاي نظرخواهي به منظور طراحي ايستگاه اطلاع رساني و تابلوهاي تبليغاتي در محوطه خارجي تخت جمشيد از بازديدكننده داخلي

معصومه عرب پور

1385

18

تحليل آماري روند ورود بازديدكننده و درآمد حاصل از آن در مجموعه هخامنشي

معصومه عرب پور

1385

19

تحليل آماري روند حضور بازديدكننده و درآمد حاصل از آن در مجموعه هخامنشي (شش ماهه اول 1386)

معصومه عرب پور

1386

20

گزارش كارگروه اطلاع رساني نوروز 1386

مهرناز بردبار، معصومه عرب پور، گلناز زارع و زهرا محزون

1386

21

تقويم پروژه هاي اجرا شده دفتر برنامه ريزي امور عمراني پايگاه پارسه- پاسارگاد

مسعود رضايي منفرد

1387

22

گزارش كارگروه اطلاع رساني و راهنمايان افتخاري نوروز 87

معصومه عرب‌پور

مهرناز بردبار گلناز زارع

1387

23

گزارش كارگروه اطلاع رساني نوروز 1388

معصومه عرب پور

1388

24

گزارش عملكرد نوروز 1390

گلناز زارع& معصومه عرب پور& مهدي كليايي& زهرا بوركي& شهرام رهبر

1389

Read 2096 times