پايان نامه‌ها مرمت

پايان نامه‌هاي مرمتي

ردیف

عنوان پایان نامه

دانشجو

استاد راهنما

تاریخ

1

بررسی تأثیرات زیست محیطی ناشی از آبگیری سد سیوند بر روی بناهای پاسارگاد و آرامگاه کوروش

محمد مهدی حاجی علیان

بهمن فیروزمندی

1386

2

فن شناسی، آسیب شناسی و ارائه طرح حفاظتی سنگ نگاره­ی انسان بالدار

پريسا عبداللهی

رسول وطن دوست

1386

3

آسیب شناسی سنگ های سیاه مجموعه پاسارگاد و پیشنهاد راه حل حفاظتی

مريم شيروانی

عباس عابد اصفهانی

1387

4

پهنه بندی خطر فرسایش پذیری حوزه آبریز سد سیوند

زهرا سعیدی

حمید رضا پیروان و علی ارومیه ای

1387

5

طرح بازشناسی و ساماندهی باغ شاهی و حفاظت و مرمت کاخ اختصاصی پاسارگاد

هانیه ابراهیم بانکی

اسکندر مختاری طالقانی

1388

6

طرح ساماندهی محور فرهنگی پاسارگاد و مرمت کاروانسرای مظفری

فیروزه سالاری

محمد حسن طالبیان

1389

Read 1877 times