عملکرد گروه حفاظت و مرمت - دفتر فنی

گزارش عملكرد گروه حفاظت و مرمت( دفتر فني) 1389- 1379

رديف

عنوان گزارش

تهيه كننده

سال تهيه

1

گزارش مرمتي

حسن راهساز

1379

2

گزارش مرمتي

حسن راهساز

1380

3

نخستين كارگاه آموزشي كنوانسيون ميراث جهاني راهبردهاي عملي ثبت آثر در فهرست ميراث جهاني

سپيده امين‌زاده

1381

4

مستندسازي و آسيب‌نگاري آرامگاه كوروش كبير(پاسارگاد)

مجدالدين‌رحيمي

1381

5

گزارش مرمتي

حسن راهساز

1381

6

گزارش مرمتي كتيبه ساساني تنگ براق اقليد

حسن راهساز

1381

7

مستندسازي  و تهيه گزارش ادواري از پلكان ورودي ضلع غربي كاخ تچر

حميد محمدنژاد،

جواد رحمتي،
روح‌الله‌باقري‌نسب، محمدعلي كبيري

1381

8

بررسي و مطالعه روش‌هاي حفاظت فيزيكي در مجموعه تخت‌جمشيد

مهدي جلايري

1381

9

بررسي شيوه‌هاي معدنكاري، حجاري و مرمت سنگ در معماري هخامنشي آسيب‌نگاري و مطالعه بر روي آسيبهاي وارده بر نقوش پلكان شمالي و شرقي آپادانا بررسي و مطالعه كانال هاي آب‌گذردرمعماري هخامنشي‌دوره‌بندي تاريخي، جمع‌آوري و بررسي دخالت‌هاي صورت‌گرفته در تخت‌جمشيد و محوطه‌هاي اطراف بررسي مقدماتي رنگدانه‌هاي به كار رفته در تزيين نقوش برجسته آرامگاه داريوش اول در نقش رستم

اميد عودباشي، امين محمودزاده

1381

10

كنترل فرساينده‌هاي زيست محيطي(گلسنگ‌ها)

اميررضا مقدم

1381

11

گزارش كشف شيئ لاجورد در حفاريهاي علمي آبراهه‌هاي صفه تخت‌جمشيد

حسن راهساز

1381

12

مطالعه و بررسي مرمت هاي انجام شده با ملات ماسه سيمان در محوطه تاريخي تخت‌جمشيد

ناهيد هراتي

1381

13

طرح ساماندهي و راه‌اندازي آزمايشگاه و كارگاه مرمت

محمد مرتضوي، غفار حاتمي

1381

14

گزارش مرمتي نقش برجسته اردشير اول تنگاب فيروزآباد

حسن راهساز

1381

15

گزارش مرمتي

حسن راهساز

1382

16

تعميرات دوره هخامنشي

مريم‌آقائي،

ليلااكرمي

1382

17

استحكام بخشي سنگ‌هاي تاريخي

اميررضا پور مقدم

1382

18

بررسي مشكلات موجود در موزه تخت‌جمشيد

مسلم‌ميش مست، حسين مهديان

1382

19

آسيب‌شناسي سفال‌هاي منسوب به دوره هخامنشي گنجينه موزه تخت‌جمشيد

امين جمشيدپور

1382

20

آسيب نگاري و بررسي صفه تخت‌جمشيد

ليلا بني‌اسد آزادي،

ميترا بهادري

1382

21

بررسي مختصر شرايط برنزه‌هاي موزه تخت‌جمشيد

نوشين كاوياني

1382

22

تدوين مرمت‌هاي كاخ شورا دروازه شمالي

شهرام رهبر

1382

23

نگاهي به عمليات صورت گرفته در دوره هرتسفلد از تاريخ 1310تا 1313

كمال بهبودي

1382

24

بررسي آسيب‌هاي وارده به نقش سرستون گاو در آرامگاه داريوش اول

مجيد اياسي

1382

25

تاثير مخرب نمك‌هاي محلول بر روي سنگ‌هاي آهكي محوطه ميراث جهاني تخت‌جمشيد

يدالله كيائي

1382

26

كارگاه مولاژ

سعيد رحمتي

1382

27

طرح مديريت محوطه نامزد ميراث جهاني پاسارگاد

محمدرضا بذل جو، اميررضاپور مقدم ، سپيده امين زاده، عبدارضا‌برق‌دهنده

1382

28

مطالعه و بررسي خشت و معماري خشتي در دوره هخامنشيان ( شوش، هگمتانه، تخت جمشيد، دهانه غلامان)

مهدي كليايي

1383

29

گزارش مرمتي مجموعه هخامنشي(تخت جمشيد، نقش رستم، پاسارگاد)

گروه‌حفاظت‌و مرمت(بخش دفتر فني)

1383

30

مطالعه و بررسي خشت و معماري خشتي در دوره هخامنشي ( شوش،  هگمتانه، تخت جمشيد، دهانه غلامان ) هگمتانه

مهدي كليايي

1383

31

جستاري بر ريخت‌شناسي خشت در معماري هخامنشي

مهدي كليايي

1383

32

مطالعه و بررسي خشت و معماري خشتي در دوره هخامنشي  ( شوش، هگمتانه، تخت جمشيد، دهانه غلامان) دهانه غلامان

مهدي كليايي

1383

33

بررسي آسيب‌هاي وارده كاربرد ملات ماسه سيمان در مرمت آثار سنگي تخت جمشيد

ناهيد هراتي اردستاني

1383

34

مطالعه و بررسي خشت و معماري خشتي در دوره هخامنشي (شوش، هگمتانه، تخت جمشيد، دهانه غلامان) شوش

مهدي كليايي

1383

35

نگرشي بر معماري آبي رودخانه كر( و دخل و تصرف‌هاي صورت گرفته در بندامير، بند فيض آباد و بند تيلكان)

 

1383

36

طرح مرمتي آجرهاي لعابدار هخامنشي

بهناز ايزدي، ماندانا پورضرغام

1383

37

مطالعه و بررسي تاريخچه آجرهاي لعابدار هخامنشي

ناهيد هراتي اردستاني

1383

38

گزارش كارگاههاي حفاظت اضطراري كاخ صدستون سيمان و برگشت پذيري در آثار سنگي تخت‌جمشيد

شهرام رهبر استادكار مرمتي: علي ضامن خالديان

1383

 

39

خشت و معماري خشتي در دوره ايلامي(شوش، هفت تپه، تپه دهنو) شوش

مهدي كليايي

1383

40

خشت و معماري خشتي در دوره ايلامي( شوش، هفت تپه، تپه دهنو) هفت تپه و تپه دهنو

مهدي كليايي

1383

41

مستند سازي وضعيت موجود رنگ‌هاي به كار رفته در آرامگاه داريوش اول

مجدالدين رحيمي

1383

42

مستندسازي طرح مرمتي و حفاظتي مقبره داريوش كبير

مجدالدين رحيمي

1383

43

شناسنامه مرمتي ته ستون هاي كاخ صدستون

شهرام رهبر

1383

44

مرمت خمره سفالين مربوط به تنگ بلاغي

رضا شيخ‌الاسلامي

1383

45

شرح اصطلاحات و واژه هاي مورد استفاده در كارگاههاي مرمت سنگ مجموعه تخت‌جمشيد

شهرام رهبر

1383

46

آرامگاه هخامنشي ملقب به گور دختر

گروه حفاظت و مرمت( بخش دفتر فني)

1383

47

دوره‌هاي تعميراتي و مرمتي مجموعه تخت جمشيد

شهرام رهبر

1383

48

مطالعه، شناخت و آسيب شناسي مجموعه برزن جنوبي

مهدي جلايري خياباني

1383

49

خشت و معماري خشتي در دوره هخامنشي( شوش، تخت جمشيد، هگمتانه، دهانه غلامان)

مهدي كليائي

1383

50

مطالعه و بررسي تاريخچه آجرهاي لعابدار هخامنشي

ناهيد هراتي اردستاني

1383

51

طرح مرمتي آجرهاي لعابدار هخامنشي

بهناز ايزدي،

ماندانا پورضرغام

1383

52

مطالعه، شناخت و بررسي مجموعه كاخ هاي برزن جنوبي
(محوطه ميراث جهاني تخت‌جمشيد)

مهدي جلايري خياباني

1384

53

گزارش حفاظت و مرمت آرامگاه ناتمام منسوب به داريوش سوم

مهدي جلايري خياباني

1384

54

گزارش مقدماتي مرمت هاي دفتر فني

شهرام رهبر

1384

55

مجموعه كاخ هاي محوطه برزن جنوبي

مهدي جلايري خياباني

1384

56

طرح مرمت، حفاظت و ساماندهي مجموعه كاخ هاي برزن جنوبي در محوطه ميراث جهاني تخت‌جمشيد

مهدي جلايري خياباني

1384

 

57

گزارش مرمت و حفاري‌هاي اشميت در تخت‌جمشيد

شهرام رهبر

1384

58

گزارش مرمت ته ستون( محور A  شماره 6 )

شهرام رهبر

1384

59

گزارش مرمت دروازه شمال شرقي صدستون كاخ صد ستون

شهرام رهبر

1384

60

مطالعات فني مواد و مصالح به كاررفته در محوطه ميراث جهاني تخت‌جمشيد

ناهيد هراتي اردستاني

1384

61

گزارش عملكرد لايروبي آبروهاي تخت‌جمشيد

رضا شيخ الاسلامي

1384

62

گزارش اجرائي گروه حفاظت و مرمت تخت جمشيد در سال 1384

گروه حفاظت و مرمت

1384

63

ساماندهي موزه تخت جمشيد

عباسعلي بردبار

1385

64

Naqsh-e- rostam re- Visited

Hassan Rahsaz, Alexander nagel

 

65

طرح حفاظت و مرمت دروازه شرقي ضلع شمالي كاخ صدستون

گروه حفاظت و مرمت

1389

Read 1800 times Last modified on جمعه, 08 شهریور 1392 21:52